Herdenking stafhouder Braffort op 28 oktober 2019

Onder ruime belangstelling is stafhouder Louis Braffort op 28 oktober 2019 plechtig herdacht in de plechtige zittingszaal van het Hof van Cassatie. De aanwezigen werden achtereenvolgens toegesproken door stafhouder Peter Callens, minister van Justitie Koen Geens, prof. dr. Jérôme de Brouwer en door Michel Forges, stafhouder van de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Tussendoor werden uittreksels voorgelezen uit brieven van stafhouder Braffort aan de militaire bevelhebber in Brussel, generaal von Falkenhausen, door o.m. Mr. Maria-Clara Van den Bossche en Mr. Gert-Jan Hendrix, respectievelijk voorzitster en bestuurslid van het Vlaams Pleitgenootschap.

De uittreksels uit brieven van stafhouder Braffort vindt u hier.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private