Aanbod van “awards” of andere “prijzen” aan advocaten

Het gebeurt regelmatig dat advocaten aangeschreven worden met de melding dat zij in aanmerking komen voor het ontvangen van een prijs of erkenning in de stijl van “beste strafpleiter van het jaar” of “beste Belgische advocaat in bedrijfsovernames” en dergelijke. Dat een advocaat een dergelijke prijs in ontvangst neemt vormt geen bezwaar, indien dat gebeurt na een redelijke inschatting van reële merites.

Er is echter een lucratieve handel in dergelijke “prijzen” ontstaan. Niet zelden hangt er aan de toekenning van dergelijke prijzen trouwens ook een prijskaartje vast: de organisatie die de prijs uitreikt belooft een publicatie in een tijdschrift of op een internetsite, of verzoekt de advocaat een trofee aan te kopen waarop de prijs vermeld staat.

Niet al deze prijzen zijn bonafide. Helaas blijken er nogal wat organisaties te zijn die zonder enig gezag en zonder noemenswaardig onderzoek “prijzen” toekennen, in de hoop op die wijze inkomsten te genereren. Hun business is gebaseerd op misbruik van de menselijke ijdelheid.

Voor een advocaat is het echter in strijd met de kiesheid en de waardigheid uit te pakken met “prijzen” of “erkenningen” waarvan de ontvanger weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze niet gebaseerd zijn op verifieerbare, reële gegevens. Met dergelijke valse prijzen of erkenningen uitpakken in correspondentie, e-mails of informatie met publicitair karakter, is misleidend en kan o.m. aanleiding geven tot tuchtrechtelijke vervolging. Advocaten kunnen beter voorzichtig zijn bij het handelen met lieden die hen dergelijke foute prijzen of erkenningen willen toekennen

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private