Bibliotheek

De bibliotheek van de balie is toegankelijk voor alle advocaten. Boeken, tijdschriften en brochures kunnen uitgeleend worden voor één dag. De uitleen gebeurt elektronisch door middel van een lenerspas. De catalogus van de bibliotheek is online raadpleegbaar.

In de leeszaal staan tevens een aantal juridische databanken ter beschikking (jura, strada, lexbase…). U kan in de bibliotheek zelf fotokopieën maken aan de hand van een kopiekaart. Daarnaast biedt de bibliotheek een dienst documentlevering en een dienst inhoudelijke opzoekingen aan.

Mevrouw Ellen Tistaert, hoofdbibliothecaris, en het personeel van de bibliotheek zal u met praktische raad bijstaan bij uw opzoekingen.

 

Dienst elektronische documentlevering

U beschikt over de juiste verwijzing naar een artikel, wettekst of arrest en u wenst een kopie van dit document. De bibliotheek heeft een ruime collectie boeken en meer dan 200 tijdschriften, zodat de meeste aanvragen snel behandeld kunnen worden.

Bezorg de referentie(s) aan de bibliotheek bij voorkeur via mail of fax, eventueel telefonisch. De aangevraagde documenten worden gescand en elektronisch verstuurd. Indien de documenten via fax of post dienen overgemaakt te worden, moet dit duidelijk vermeld te worden op de aanvraag.

Aanvragen vóór 16 u worden nog dezelfde dag verstuurd.

Later verzonden verzoeken kunnen mogelijk de volgende dag behandeld worden.

De factuur wordt samen met de aangevraagde documenten verstuurd, zoniet achteraf bezorgd. De factuur dient binnen de 30 dagen betaald te worden.

Tarief:

€ 10 per referentie van max. 20 pagina’s
€ 0,20 per extra pagina
(verzending via mail, fax of post inbegrepen)

E-mail van de bibliotheek: BibDoc@edpnet.be

Tel. bibliotheek : 02/508.66.49
Fax bibliotheek : 02/519.84.34

Vernieuwde catalogus van de bibliotheek: https://bib.barreaudebruxelles.be/webopac/Vubis.csp

Dienst inhoudelijke opzoekingen

Naast de documentlevering op basis van referenties, kunnen ook inhoudelijke opzoekingen aangevraagd worden.

De inhoudelijke opzoekingen beperken zich tot het selecteren van rechtsleer, rechtspraak en/of wetgeving over een duidelijk afgebakend onderwerp. Deze dienst leent zich niet tot een raadpleging of het geven van juridisch advies.

De aanvraag van een inhoudelijke opzoeking gebeurt uitsluitend via mail of fax en dient volgende elementen te bevatten:

  • duidelijke formulering van het onderwerp van de opzoeking
  • vermelding van de soort gewenste informatie (rechtsleer, rechtspraak en/of wetgeving)
  • vermelding of volledige documenten gewenst zijn of enkel referenties

De opgezochte documenten zullen elektronisch verstuurd worden en slechts op aanvraag via fax of post bezorgd worden.

Tarief: € 60/u

Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. De factuur dient binnen de 30 dagen  betaald te worden.

E-mail van de bibliotheek: ellen.tistaert@edpnet.be

Fax bibliotheek: 02/519.84.34

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private