Voor toekomstige advocaten

Behartigen van belangen

Ervaren advocaat of net afgestudeerde master in de Rechten: Balie Brussel is er voor u. En dat als een eigentijdse en betrokken organisatie die de brug vormt tussen de traditionele waarden van de advocatuur en de nieuwe uitdagingen waarvoor onze maatschappij ons stelt. Wij behartigen uw belangen, zijn uw stem in het publieke debat en bieden u alle ondersteuning die u nodig hebt om uw beroep uit te oefenen. Op deze pagina’s vindt u nuttige informatie voor uw dagelijkse beroepspraktijk.

Met een handig overzicht helpen we u graag op weg voor de start van uw driejarige stage.

Uw kennis graag delen met toekomstige confraters? Dan verwelkomen we u graag als stagemeester.

Model stageovereenkomst

Het stagecontract moet u vóór aanvang van de stage indienen via de online module. Het wordt nagekeken door de stageschool. Als uw stagecontract onvolledig is of uw stagemeester niet voldoet aan de voorwaarden, kan uw dossier niet worden voorgelegd aan de raad van de Orde.

Handig om te weten: er is ook een modelcontract beschikbaar.Het modelcontract vindt u hier.

Het blijft een bijzondere mijlpaal in uw carrière: de plechtige eedaflegging voor het hof van beroep.

Zowel stagemeesters als advocaat-stagiairs moeten aan een aantal stageverplichtingen voldoen. Een sterke basis voor een succesvolle start!