Voor toekomstige advocaten

Plechtigheid

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, dat ik niet zal afwijken van de eerbied aan het gerecht en de openbare overheid verschuldigd, en geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik naar eer en geweten niet geloof rechtvaardig te zijn.”

Voor het hof van beroep

De plechtige eedaflegging voor het hof van beroep is een belangrijke stap in uw carrière als advocaat. Ze vindt ieder jaar plaats op 1 september en op de

eerste maandag van de maanden oktober, november, december, februari, april en juni. Tijdens deze plechtigheid leggen de

kandidaat-advocaten-stagiairs, gekleed in toga en vergezeld van hun stagemeester en eventuele familieleden, de eed als advocaat af.

Data van volgende eedaflegging

  • Maandag 2 september 2024:

Neerlegging documenten ten laatste op donderdag 22 augustus 2024 om 12u15

  • Maandag 7 oktober 2024

Neerlegging documenten ten laatste op dinsdag 24 september 2024 om 12u15

Na de eedaflegging bent u nog niet officieel ingeschreven als advocaat-stagiair. U dient hiertoe de beslissing van de Raad van de Orde af te wachten, na uw verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs.