Praktische informatie

Diensten

Op deze pagina vindt u praktische informatie over de werking van Balie Brussel.

Ook vindt u hier een overzicht van de verschillende diensten voor advocaten in het Justitiepaleis.

De diensten van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel zijn gelegen deels op de eerste verdieping van het Gerechtsgebouw, aan de rechterkant van het gebouw, best te bereiken via de lift aan de kleedkamer van de advocaten, en deels in de Regentschapsstraat nr. 63 (verdieping -1).

Op de eerste verdieping in het Justitiepaleis vindt men de burelen van de Stafhouder, de Secretaris-Generaal en het administratief secretariaat van de Orde (lokaal 1.46). 

Voor het regelen van administratieve aangelegenheden en het nemen van een afspraak met de Stafhouder richt men zich tot het secretariaat van de Orde. Vlakbij bevinden zich ook de diensten van de Franse Orde.

BJB

Wanneer u nood hebt aan juridische bijstand, kunt u bij het bjb terecht voor eerste- of tweedelijnsadvies, een pro-Deoadvocaat of meer informatie over bemiddelingsprocedures en daarin gespecialiseerde advocaten. Ook met vragen rond de samenwerking met uw advocaat -staat de Orde tot uw dienst.

Balie Brussel verzekert eveneens de voortdurende professionele vorming van haar leden. Ze organiseert de stage voor advocaten en biedt opleidingen aan via het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA).

Een goed advocaat is op de hoogte van recente ontwikkelingen in het recht en houdt zich geïnformeerd. Daarom is elke advocaat verplicht permanente vorming te volgen.

In het beroep van advocaat zijn zoveel zaken belangrijk die niet aan bod komen tijdens de rechtenstudies. De stageschool helpt u een goed advocaat te worden.

U kan volgende attesten aanvragen:

  • COMBINATIEATTEST – Basisattest met eventuele opties
    Het basisattest stemt overeen met één enkele vermelding, nl. de bevestiging inschrijving bij de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en kost 10 Euro.
  • ATTEST VOOR DE NEW YORKSE BALIE
    Dit attest kost 10 Euro. Het is enkel beschikbaar in het Engels.

Voor deze aanvraag moet u uw BOLE ID-nr (B + 8 cijfers) vermelden.

       lees meer

De bibliotheek van de balie is toegankelijk voor alle advocaten. U kan er boeken, tijdschriften en brochures lenen voor 1 dagaan de hand van uw elektronische lenerspas. Raadpleeg hier de catalogus van de bibliotheek.

De vestiaire, de koffiebar ernaast en de boekenwinkel met dienst voor doorgeven van dossiers zijn alleen toegankelijk voor advocaten.

De rechtbank is de officiële instantie die rechtszaken afhandelt. Rechters beoordelen de zaak en nemen er een beslissing over.

Als je het niet eens bent met de beslissing die de rechter in de rechtbank nam, kan je in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan bij een hof.

Een advocaat helpt, adviseert, bemiddelt, onderhandelt en verdedigt je waar en wanneer nodig. Met de nodige juridische kennis begeleidt en ondersteunt jouw advocaat je waar die kan.

Via de volgende pagina krijgt u een volledig overzicht van alle vacatures. Balie Brussel werkt hiervoor samen met LegalHORIZON.

ING

Bent u advocaat? Dan hebt u op het vlak van bankzaken zeer specifieke noden. Kies voor de 20 jaar ervaring en knowhow van ING Privalis en geniet van exclusieve diensten op maat.