Permanente vorming

Permanente vorming

De verplichting voor advocaten om zich permanent bij te scholen in juridische en praktijkondersteunende materies is een belangrijk aspect van het beroep. Per gerechtelijk jaar moeten advocaten 20 permanente vormingspunten behalen door deel te nemen aan opleidingen en seminaries, juridische lezingen te geven of een juridische bijdrage te schrijven. Zij zijn vrij om hun vormingsprogramma zelf samen te stellen, mits naleving van de volgende regels:

  • Per gerechtelijk jaar komen maximaal 10 punten permanente vorming in aanmerking voor ‘in house’ opleidingen, dit zijn opleiding georganiseerd binnen samenwerkingsverbanden of kantoororganisaties en die niet toegankelijk zijn voor andere advocaten.
  • Om de 5 gerechtelijke jaren moeten minstens 2 punten behaald worden voor vormingen in verband met deontologie.
  • Advocaten-stagiairs zijn vrijgesteld van de permanente vormingsverplichting tijdens de eerste drie stagejaren.
 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via permanentevorming@baliebrussel.be.