Missie en kernwaarden

Missie

Balie Brussel biedt het transparante kader voor de beroepsuitoefening van Nederlandstalige advocaten in Brussel en niet-Nederlandstalige en buitenlandse advocaten die zich bij onze Orde willen aansluiten.

We bewaken daarnaast de belangen van rechtzoekenden én de deskundigheid van advocaten via de beroepsopleiding. Een standvastig draagvlak met een eigentijdse blik op de wereld, dat zijn we voor al deze partijen.

Betrokkenheid en proactiviteit

Vanuit een grote betrokkenheid en proactiviteit bieden we zowel onze advocaten als rechtzoekenden een straffe service. We reiken ze diensten en/of tools aan die hen vooruit helpen in hun zoektocht naar

gerechtigheid. Dankzij een pragmatische aanpak en een goede, correcte en efficiënte dienstverlening laten we zaken vlotter verlopen.

Bij Balie Brussel geven we de advocatuur bewust een gezicht, een stem en eigenheid. Ons doel? Een efficiënte, laagdrempelige toegang tot het gerecht creëren.

Visie

Het unieke internationale en multiculturele karakter van Brussel.
De sterk veranderende maatschappij. De nood aan een vooruitstrevende, ruimdenkende aanpak met respect voor gevestigde waarden.

Bij Balie Brussel integreren we die drie sleutelelementen in onze visie en werkwijze. Zo creëren we een sterke link tussen rechtzoekenden, advocaten en andere belanghebbende partijen.

Net zoals in de samenleving draait het in ons beroep om verbinding. De bemiddelende schakel tussen verschillende partijen. Tussen advocaten onderling, tussen advocaten en andere actoren in de juridische en gerechtelijke dienstverlening, en tussen advocaten en cliënten. Respect en deskundigheid vormen daarbij áltijd de rode draad. 

Hier gaan we voor

Meer dan ooit hebben onze leden nood aan een gemeenschapsgevoel. Wij horen (bij) elkaar. We zijn er bij Balie Brussel van overtuigd dat een grotere betrokkenheid, verbondenheid en samenwerking tussen onze leden ook een positieve weerslag heeft op rechtzoekenden en de gemeenschap.

Daarom gaan we voluit voor innoverende traditie, transparante interactie, faciliterende connectie, uitgesproken reflectie en efficiënte cocreatie. Dat is onze belofte aan onze advocaten, aan rechtzoekenden én aan onze bijzondere hoofdstad.