Lawyers victim assistance

Lawyers victim assistance

Het pilootproject Lawyer Victim Assistance (LVA) werd gelanceerd in november 2023 als een samenwerking tussen de balie, het Brusselse parket, de Brusselse politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Het doel van dit project is om juridische bijstand toegankelijker te maken voor slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld, en om deze slachtoffers beter te informeren over hun rechten en opties. 

In lijn met de Stop Feminicide Wet, die op 1 oktober 2023 van kracht werd, omvat het project verschillende initiatieven: 

  • Opleiding en samenstelling van een pool van advocaten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van slachtoffers, met specifieke training gericht op het voorkomen van feminicide. Deze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met lokale partners en andere relevante actoren (zoals de EVA-eenheid binnen de politie, de Zorgcentra na Seksueel Geweld en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen).

     

  • Het aanbieden van gratis consulten met gespecialiseerde advocaten voor slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld. Dit maakt juridisch advies voor slachtoffers toegankelijk zonder financiële drempels. De gratis consulten gingen van start op 13 november 2023 en lopen gedurende een periode van 6 maanden.

     

  • Verspreiding van informatie onder slachtoffers door politieagenten op het terrein. Deze informatie omvat onder meer flyers met details over de stappen die slachtoffers kunnen nemen om een gratis consult bij een gespecialiseerde advocaat te krijgen, evenals de contactgegevens van de permanente pool van opgeleide advocaten.

Het pilootproject Lawyer Victim Assistance loopt tot midden mei 2024. Na afloop van deze proefperiode zullen de verschillende partners overwegen om deze samenwerking verder te zetten.  

Contactgegevens toevoegen verantwoordelijken LVA van onze balie:

– Mr. Barbara Huylebroek b.huylebroek@crimius.be 
– Saskia Kerkhofs s.kerkhofs@crimius.be