RAPPORTERING DERDEN- EN RUBRIEKREKENINGEN TEGEN 31 JANUARI 2020

Alle leden van de NOAB worden eraan herinnerd dat zij tegen 31 januari 2020 via de module derdengelden van het privaat luik van de website van de OVB moeten rapporteren over hun in 2019 gebruikte derden- en rubriekrekeningen. Voor de derdenrekening moet de stand per 31 december 2019 worden opgegeven en de verdeling hiervan per […]

+ Overlijden Bart Croux

Bedroefd hebben wij het overlijden vernomen van de heer Bart Croux, gewezen advocaat bij de Balie te Brussel en Plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel, geboren te Genk op 12 oktober 1961 en overleden op 6 december 2019. Namens de Orde en ook in eigen naam brengt de Stafhouder aan de familie zijn blijken […]

Openingszitting Vlaams Pleitgenootschap

De Openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap ging door op vrijdag 22 november 2019 in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep. Mr. Wannes VANDENBUSSCHE hield de openingsrede, onder de titel: “Over wetgeving die alternatieve geschillenoplossing aanmoedigt: wanneer sorry reeds een begin is”.

Herdenking stafhouder Braffort op 28 oktober 2019

Onder ruime belangstelling is stafhouder Louis Braffort op 28 oktober 2019 plechtig herdacht in de plechtige zittingszaal van het Hof van Cassatie. De aanwezigen werden achtereenvolgens toegesproken door stafhouder Peter Callens, minister van Justitie Koen Geens, prof. dr. Jérôme de Brouwer en door Michel Forges, stafhouder van de Franse Orde van advocaten bij de balie […]

Aanbod van “awards” of andere “prijzen” aan advocaten

Het gebeurt regelmatig dat advocaten aangeschreven worden met de melding dat zij in aanmerking komen voor het ontvangen van een prijs of erkenning in de stijl van “beste strafpleiter van het jaar” of “beste Belgische advocaat in bedrijfsovernames” en dergelijke. Dat een advocaat een dergelijke prijs in ontvangst neemt vormt geen bezwaar, indien dat gebeurt na een redelijke inschatting van reële merites.

Beleidsnota nr. 7 van de NOAB inzake de bijstand door dezelfde advocaat aan meerdere verdachten in hetzelfde strafrechtelijk onderzoek

De raad van de Orde heeft op de vergadering van 25 november 2019 een beleidsnota nr. 7 goedgekeurd inzake de belangenconflicten bij vertegenwoordiging van meerdere verdachten in strafonderzoeken. Deze beleidsnota is in aanzienlijke mate gebaseerd op de praktijk in Antwerpen. De tekst van deze beleidsnota nr. 7 vindt u hier.

Studienamiddag over insolventierecht in samenwerking met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank

De Orde organiseert, in samenwerking met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, een studienamiddag met als thema “Actuele knelpunten en tendensen in insolventie”. Dit seminarie gaat door op 7 februari 2020 op de hoofdzetel van ENGIE te Brussel. Het volledige programma en de sprekers vindt u hier. Voor dit colloquium zijn punten permanente vorming aangevraagd.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private