Algemene Vergadering in uitgesteld relais

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel hield op 14 juni zijn Algemene Vergadering. Alle leden van Balie Brussel konden zich voor deze virtuele vergadering registreren. Ze kregen de resultaten van de verkiezingen voor de stafhouder, voor de leden van de raad van de Orde en voor de afgevaardigden van de NOAB in de algemene vergadering […]

Inhaaldagen webinars augustus 2021

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert einde augustus ‘inhaal’webinars. Meer gedetailleerde info vindt u in bijgevoegd programma. Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor tableau advocaten €45 en voor stagiairs €35. Inschrijven kan t.e.m. 2u voor aanvang van het webinar via het privaat luik/applicatie permanente vorming/overzicht cursussen/vul tweemaal de datum van het webinar in en ‘Brussel hoofdstad’ als locatie/klik ‘zoeken’/inschrijven via winkelkarretje. Nadat de inschrijvingsmodule […]

BJB vakantiezittingen juli & augustus 2021

De vakantiezittingen 2021 van het BJB zullen enkel doorgaan op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 9u00 tot 12u00. Samenvatting van de belangrijke wijzigingen: Omwille van de huidige sanitaire situatie zullen de BJB vakantiezittingen doorgaan met het sectiehoofd en enkel de derdejaars advocaat-stagiairs. Wij verzoeken de derdejaars advocaat-stagiairs dan ook zo veel als mogelijk aanwezig […]

Verkiezingen en A.V. 15 Juni 2021

Verkiezingen en A.V. 15 Juni 2021 1. VOORWOORD 2. VOORSTELLING KANDIDATEN 3. STEMINSTRUCTIES 4. DAGORDE ALGEMENE VERGADERING 5. INSCHRIJVINGSMODULE ALGEMENE VERGADERING 6. VERKIEZINGSREGLEMENT ORDE

Heropstart fysieke sectievergaderingen vanaf 26 april 2021

De fysieke sectievergaderingen van het BJB opnieuw zullen doorgaan vanaf 26 april 2021. Met andere woorden: vanaf die datum worden opnieuw rechtzoekenden ontvangen in het BJB-zaaltje in de Regentschapsstraat. Omwille van de huidige sanitaire situatie, starten we met het sectiehoofd en de derdejaars advocaat-stagiairs. De vergaderingen zullen doorgaan met inachtname van alle nodige voorzorgsmaatregelen zoals […]

Beperkte toegang Montesquieu gebouw voor rechtzoekenden

Rekening houdend met de nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen door de overheid en met het oog op de veiligheid van elkeen, bestaat er thans voor de rechtzoekenden een beperkte toegang tot het Montesquieu-gebouw. Enkel rechtzoekenden die zich naar de griffie begeven of zijn opgeroepen voor een zitting of een verhoor, zullen de toestemming krijgen het Montesquieu-gebouw te […]

Kennisgeving beslissingen Arbeidshof Brussel

De griffie van het Arbeidshof (zoals deze van de andere hoven) maakt vanaf 1 maart 2021 gebruik van het officieel e-mailadres waarover elke advocaat beschikt voor het op elektronische wijze zenden van de kopieën van de beslissingen (zie bijlage). De secretariaten van de stafhouders houden deze e-mailadressen up-to-date en nemen ze op in het adressenbestand […]

Advocatenparking wordt groene promenade

Zoals u medegedeeld in mijn Nieuwsbrief van 9 februari 2021, kan u sedert 1 maart 2021 niet langer gebruik maken van de advocatenparking aan het Justitiepaleis. Via een groene promenade zullen in de toekomst de voetgangers vanuit de Miniemenstraat het Poelaertplein kunnen bereiken. Ieder gebruik door voertuigen is derhalve verboden. Bezoekers van het Justitiepaleis, waaronder […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private