Attesten

Welke attesten kan u bij ons aanvragen?

1. Het basisattest van inschrijving

Dit is de bevestiging van inschrijving bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel met vermelding van de inschrijvingsdatum. Het basisattest van inschrijving kan worden aangevuld met de volgende opties: 

 • Weglating 
  Vermelding dat ik was ingeschreven en vervolgens werd weggelaten bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel, met vermelding van de inschrijvings- en weglatingsdatum. 

 

 • Verzekering 
  Vermelding dat ik ingeschreven ben bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel en aangesloten ben bij de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Vlaamse Balies, met vermelding van het verzekerde bedrag.
 • Tucht 
  Vermelding dat ik sinds mijn inschrijving bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel nooit het onderwerp ben geweest van enig tuchtonderzoek en/of geen tuchtsanctie heb opgelopen. 

 

 • Permanente vorming 
  Vermelding dat ik het voorbije gerechtelijke jaar het vereiste aantal punten permanente vorming heb behaald. 
 • Baliebrijdage
  Vermelding dat ik huidig gerechtelijk jaar de baliebijdrage heb betaald.

2. Het attest inschrijving kantoor

Dit is de bevestiging dat het kantoor door Balie Brussel erkend is als vennootschap die de uitoefening van het beroep van advocaat tot doel heeft, met vermelding van het ondernemingsnummer.

3. Het attest New York State Bar Examination

Dit is het attest vereist voor het afnemen van het balie-examen van de New York State Board of Law Examiners, met vermelding van het BOLE ID-nummer.  

Indien u niet ingeschreven bent bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie Brussel, dient u het originele masterdiploma in de rechten neer te leggen bij het secretariaat ter verificatie. 

! Dit attest wordt naar het adres van de aanvrager verzonden en niet rechtstreeks naar de New York State Board of Law Examiners. 

Beschikbare talen & termijn

Het basisattest met opties en het attest inschrijving kantoor zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 

Het attest voor de New York State Bar Examination wordt opgesteld in het Engels. 

De normale termijn voor het opmaken en verzenden van een attest bedraagt twee tot drie werkdagen. Indien u de optie ‘hoogdringendheid’ heeft aangevinkt, ontvangt u het attest de volgende werkdag.  

Kostprijs

 • Basisattest:
  • Basisprijs: €10,00 
  • Toeslag per extra vermelding: €5,00 
  • Maximale kosten, inclusief spoedverzending: €25,00 

 

 • Attest inschrijving kantoor:
  • Kosten: €10,00 

 • Attest New York State Bar Examination
  • Kosten: €10,00 

 

 • Indien de optie ‘hoogdringendheid (spoedverzending) wordt aangevinkt:  
  • Extra toeslag: €5,00 

 • Indien gekozen wordt voor een verzending per post: 
  Verzendkosten: €2,50 

Vraag hieronder jouw attest aan