Voor rechtzoekende

Ik ben rechtzoekende

Gids voor iedere rechtzoekende

Justitie en advocatuur. Het zijn nobele onbekenden voor heel wat mensen. Toch komt iedereen vroeg of laat in aanraking met juridische kwesties. En dan is professioneel advies onmisbaar. Balie Brussel wijst u de weg.

U kunt bij het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) terecht voor praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of een verwijzing naar een advocaat, instantie of organisatie. 

Die juridische eerstelijnsbijstand is gratis, ongeacht uw inkomen. De advocaten van het BJB verlenen ook omstandige juridische adviezen of juridische bijstand en/of vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

Die juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk kosteloos afhankelijk van uw inkomen.
Daarnaast is de Balie uw aanspreekpunt bij vragen over de samenwerking met uw advocaat of problemen met uw raadspersoon.

Onenigheid met uw advocaat? De Stafhouder van de Nederlandse Orde voor Advocaten bij de Balie te Brussel is uw aanspreekpunt voor vragen over de 

samenwerking met uw advocaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een probleem hebt met aangerekende erelonen of de kwaliteit van de dienstverlening.

De Stafhouder onderneemt waar mogelijk de nodige stappen om tot een oplossing te komen.

Bent u op zoek naar praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of een verwijzing naar een advocaat, instantie of organisatie, dan kan u, ongeacht uw inkomen, terecht bij de Telebalie of het Bureau voor Juridische Bijstand.

Iedereen, ongeacht het inkomen, kan bij Balie Brussel terecht voor gratis juridische eerstelijnsbijstand via het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Rechtzoekenden met beperkte middelen kunnen via het BJB geheel of gedeeltelijk kosteloos beroep doen op een pro-Deoadvocaat om hun belangen te behartigen.