Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Voor rechtzoekende

Wat doet een advocaat?

Advocaten adviseren, bemiddelen, onderhandelen en verdedigen. Een advocaat kan u op verschillende manieren helpen. Zowel binnen als buiten een rechtbank.

Een advocaat kan u in heel wat verschillende situaties helpen: in familiale aangelegenheden, als werknemer of werkgever, in het verkeer, enz.

Sommige advocaten kunnen optreden als erkend bemiddelaar om een gezamenlijke oplossing te vinden voor een conflict.  

Voor bemiddeling in familierecht, handelsrecht en sociaal recht kunt u terecht bij erkende advocaat-bemiddelaars die lid zijn van Balie van Brussel.  

Via deze link vindt u een lijst van de erkende bemiddelaars en hun contactgegevens. 

Een advocaat ontvangt een ereloon, aangevuld met een vergoeding voor gemaakte kosten. Er zijn geen vaste tarieven. Maak daarom op voorhand goede afspraken met uw advocaat. 

Wat bij onenigheid met uw advocaat?

Neem eerst contact op met uw advocaat als u ontevreden bent. Als uw advocaat niet of niet gepast reageert, kunt u terecht bij de Stafhouder.

De Stafhouder kan u helpen met een klacht over uw advocaat door bemiddeling of advies. 

Daartoe kan u een e-mail schrijven aan het stafhouder@baliebrussel.be.