Voor advocaten

Behartigen van belangen

Ervaren advocaat of net afgestudeerde master in de Rechten: Balie Brussel is er voor u. En dat als een eigentijdse en betrokken organisatie die de brug vormt tussen de traditionele waarden van de advocatuur en de nieuwe uitdagingen waarvoor onze

maatschappij ons stelt. Wij behartigen uw belangen, zijn uw stem in het publieke debat en bieden u alle ondersteuning die u nodig hebt om uw beroep uit te oefenen. Op deze pagina’s vindt u nuttige informatie voor uw dagelijkse beroepspraktijk.

De verplichting voor advocaten om zich permanent bij te scholen in juridische en praktijk-ondersteunende materies is een belangrijk aspect van het beroep. Recht en maatschappij zijn voortdurend in evolutie.  Het verlenen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de rechtzoekende vereist dat de advocaat op de hoogte is van de meest actuele stand van zaken.

Per gerechtelijk jaar moet u als advocaat een verplicht minimum van 20 permanente vormingspunten behalen. Daartoe kan u deelnemen aan door de OVB erkende opleidingen en seminaries.  

Ook het geven van juridische lezingen of schrijven van een juridische bijdrage kan – mits goedkeuring – in aanmerking komen voor puntentoekenning. U bent vrij om uw vormingsprogramma zelf samen te stellen, mits naleving van de erkenningsvoorwaarden.

Uw kennis graag delen met toekomstige confraters? Lees hier hoe u stagemeester kan worden.

  • Commissie welzijn: stafhouder, Mr. Esselens en Mr. Vanaverbeke
  • Welzijnsadvocaat van de balie: Mr. Esselens

Met de procedure Bindende Derdenbeslissing biedt Balie Brussel een bijkomende vorm van alternatieve geschillenoplossing die berust op de principes van vrije wil van de partijen, snelheid, kostenbeheersing en deskundigheid van een derdenbeslisser.