Nederlandse Orde
van Advocaten
bij de Balie te Brussel

ik ben advocaat

ik ben rechtzoekende

ik word advocaat 

I’m a foreign lawyer

Nederlandse Orde
van Advocaten
bij de Balie te Brussel

ik ben advocaat

ik word advocaat

ik ben rechtzoekende

i’m a foreign lawyer

Zoekt u juridische bijstand? Eerste- of tweedelijnsadvies? Een pro-Deoadvocaat? Of hebt u vragen over de samenwerking met uw advocaat? Balie Brussel helpt u verder.

Welkom bij Balie Brussel

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel is een beroepsvereniging van advocaten die werken in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Balie Brussel behartigt de belangen van advocaten, biedt hen een kader voor hun beroepsuitoefening en bewaakt de professionele vorming van advocaten. Maar we zijn er ook voor iedereen die op zoek is naar juridische bijstand. We willen immers een brug vormen tussen de gevestigde beroepswaarden van de advocatuur en de maatschappij van vandaag, in al haar complexiteit en met de nodige uitdagingen. Een brug tussen traditie en innovatie. Dát is Balie Brussel.

De missie van Balie Brussel

Een blik op Balie Brussel

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel is een beroepsvereniging van advocaten die werkzaam zijn in het arrondissement Brussel. De Orde heeft als doel de belangen van de advocatuur te behartigen en de advocatuur te bevorderen en te versterken.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De missie van Balie Brussel

Brug

tussen de traditionele beroepswaarden van de advocaat en een maatschappij die altijd in beweging is. De Balie kiest voor innoverende traditie.

Advocatuur

die een eigen gezicht en stem heeft én voor iedereen toegankelijk is. De Balie kiest voor transparante interactie.

Link

tussen advocaten onderling, tussen rechtzoekenden en hun raadspersoon en tussen advocaten en andere juridische of gerechtelijke partijen. De Balie kiest voor faciliterende connectie.

Inspiratie

vanuit een vooruitstrevende denkwijze en een multidisciplinaire en multiculturele achtergrond die eigen is aan de hoofdstad. De Balie kiest voor uitgesproken reflectie.

Engagement

vanuit deskundigheid, om verbondenheid en samenwerking te stimuleren. De Balie kiest voor efficiënte cocreatie.

Innoverende traditie

Brug tussen beroepswaarden en voortdurende evoluties in de maatschappij.

Innoverende traditie

Inspiratie met een maatschap- pelijke, gerechtelijke, juridische, hoofdstedelijke en multiculturele blik.

Efficiënte co-creatie

Engagement vanuit deskundig-heid, verbondenheid en samen-werking.

Uitgesproken reflectie

Inspiratie met een maatschap- pelijke, gerechtelijke, juridische, hoofdstedelijke en multiculturele blik.

Faciliterende connectie

Link tussen rechtzoekenden, advocaten en andere partijen.

Transparante interactie

Advocatuur met een gezicht, stem, eigenheid en toegankelijkheid.

Innoverende traditie

Inspiratie met een maatschap- pelijke, gerechtelijke, juridische, hoofdstedelijke en multiculturele blik.

Brug

tussen de traditionele beroepswaarden van de advocaat en een maatschappij die altijd in beweging is. De Balie kiest voor innoverende traditie.

Advocatuur

die een eigen gezicht en stem heeft én voor iedereen toegankelijk is. De Balie kiest voor transparante interactie.

Link

tussen advocaten onderling, tussen rechtzoekenden en hun raadspersoon en tussen advocaten en andere juridische of gerechtelijke partijen. De Balie kiest voor faciliterende connectie.

Inspiratie

vanuit een vooruitstrevende denkwijze en een multidisciplinaire en multiculturele achtergrond die eigen is aan de hoofdstad. De Balie kiest voor uitgesproken reflectie.

Engagement

vanuit deskundigheid, om verbondenheid en samenwerking te stimuleren. De Balie kiest voor efficiënte cocreatie.

Ik zoek
een advocaat

Een persoonlijk geschil? Een zakelijke kwestie? Een juridische vraag? Een advocaat staat u bij. Maar de juiste advocaat vinden, is soms een overweldigende uitdaging. Tot nu. Want dankzij ‘zoek een advocaat’ op www.advocaat.be vindt u snel en eenvoudig de advocaat die bij u past. 

Via de uitgebreide zoekmachine krijgt u meteen een overzicht van advocaten die expertise hebben in uw specifieke juridische aangelegenheden en die in uw buurt actief zijn. Of u nu nood hebt aan juridisch advies of een advocaat aan uw zijde: de weg naar de oplossing begint op advocaat.be.

Gratis informatie en eerste advies
bij juridische vragen

Balie Brussel wil dat de toegang tot justitie voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk is. Daarom kan iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen, terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand voor informatie en een gratis eerste advies bij een gespecialiseerd advocaat. 

Het Bureau voor Juridische Bijstand kan een advocaat aanstellen, kosteloos of gedeeltelijk kosteloos, om uw belangen als rechtzoekende te behartigen als u onder zekere inkomensgrenzen valt.

VIA - Vormingsinstituut voor advocaten

Het Vormingsinstituut voor advocaten van Balie Brussel (VIA) zorgt voor de bijscholing voor advocaten. Advocaten zijn verplicht jaarlijks 20 uur bijkomende vorming te volgen. Het VIA organiseert opleidingen over diverse domeinen van het recht en allerhande vaardigheden die advocaten toelaten hun beroep zo professioneel mogelijk uit te voeren.

Neem contact op met onze deontologische hulplijn

Aarzel niet om contact op te nemen met onze deontologische hulplijn. Onze ervaren en deskundige adviseurs staan klaar om u te helpen met al uw vragen en zorgen. Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons u begeleiden.