Toon menu
Nieuws van de Orde
01/07/2019

Eedaflegging maandag 2 september 2019: indiening documenten uiterlijk 21 augustus 2019 om 11:30 uur

Neerlegging stukken voor de eedaflegging

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie.

OPGELET! De inschrijving voor de eedaflegging is enkel mogelijk in de voormiddag van 8u30 tot 11u30!!

Digitale neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs gebeurt via de digitale inschrijvingsmodule en dit ten laatste 21 augustus 2019, 11u30, datum waarop ook de neerlegging van de stukken voor de eedaflegging dient te gebeuren. U hoeft hiervoor niet langs te komen.

04/04/2019

DIApositief - voor een kleurrijke advocatuur

Op vrijdag 30 maart werd het project DIApositief, voor een kleurrijke advocatuur, van de Nederlandse Orde bij de balie te Brussel voor het eerst publiek voorgesteld op de uitreiking van de Diwan Awards.

Lees meer

04/04/2019

Jongeren met een niet-Belgische origine kunnen studiebeurs rechten verdienen

62% van de Brusselse bevolking is immers van niet-Belgische afkomst en die diversiteit van de stad vinden wij niet terug binnen de advocatuur, en bepaald niet aan onze Nederlandse Orde. Nochtans zou de balie een weerspiegeling moeten zijn van de sociologische samenstelling van de maatschappij.

Lees meer