Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Afgevaardigden OVB

16 leden van de Nederlandse Orde in de Algemene Vergadering van de OVB voor de gerechtelijke jaren 2022-2024:

Bernard Derveaux

Frank Judo

Cynthia Nowé

Katelijne Van Bellingen

Aniek Bergmans

Stéphanie Colella

Patrick A. Dillen

Tim Vermeir

Luc Vanaverbeke

Fernand Keuleneer

Walter Muls

Philip Walravens

Emmanuel Verraes

Jean-Yves Cerckel

Peter Taffijn

Flip Petillion

Jan Donkers

Gert Warson