Bibliotheek

Raadpleging

De bibliotheek van de balie is toegankelijk voor alle advocaten. U kan er boeken, tijdschriften en brochures lenen voor 1 dagaan de hand van uw elektronische lenerspas. Raadpleeg hier de catalogus van de bibliotheek.

In de leeszaal staan ook een aantal juridische databanken ter beschikking (Jura, Strada Lex, Lexbase, …).

Fotokopiëren in de bibliotheek doet u met een kopiekaart. Daarnaast biedt de bibliotheek een dienst documentlevering en een dienst inhoudelijke opzoekingen aan.

Mevrouw Ellen Tistaert, hoofdbibliothecaris, en het personeel van de bibliotheek zullen u met praktische raad bijstaan bij uw opzoekingen.

Documentlevering

U beschikt over de juiste verwijzing naar een artikel, wettekst of arrest en wenst een kopie van dat document? De bibliotheek heeft een ruime collectie boeken en meer dan 200 tijdschriften en behandelt de meeste aanvragen zo transparant en snel mogelijk. Bezorg de referentie(s) aan de bibliotheek, bij voorkeur via e-mail, of eventueel telefonisch.

We scannen de aangevraagde documenten en versturen ze elektronisch. Wilt u documenten via fax of post ontvangen? Vermeld het dan duidelijk op de aanvraag.

Aanvragen vóór 16.00 uur versturen we nog dezelfde dag. Later verzonden verzoeken behandelen we mogelijk pas de volgende dag.

De factuur wordt samen met de aangevraagde documenten verstuurd of achteraf bezorgd. De factuur moet u binnen de 30 dagen betalen.

Tarief (verzending via e-mail of post inbegrepen):
€ 10 per referentie van maximaal 20 pagina’s
€ 0,20 per extra pagina

Inhoudelijke opzoekingen

Naast documenten op basis van referenties kunt u ook inhoudelijke opzoekingen aanvragen.

Die opzoekingen beperken zich tot het selecteren van rechtsleer, rechtspraak en/of wetgeving over een duidelijk afgebakend onderwerp. Deze dienst geeft geen juridisch advies.
De aanvraag van een inhoudelijke opzoeking gebeurt uitsluitend via e-mail en dient volgende elementen te bevatten:

  • duidelijke formulering van het onderwerp van de opzoeking,
  • vermelding van de soort gewenste informatie (rechtsleer, rechtspraak en/of wetgeving),
  • vermelding of volledige documenten gewenst zijn of enkel referenties.

De opgezochte documenten versturen we elektronisch. Aanlevering via post kan enkel op aanvraag.

  • Tarief: € 60 per uur
  • U moet de factuur binnen de 30 dagen na ontvangst ervan betalen.

Contacteer de bibliotheek

E-mail bibliotheek: BibDoc@edpnet.be

E-mail hoofdbibliothecaris: Ellen.Tistaert@edpnet.be

Telefoon: 02 508 66 49