Voor rechtzoekende

Juridische tweedelijnsbijstand

Indien u op zoek bent naar een pro-Deoadvocaat voor een omstandig juridisch advies of juridische bijstand en/of vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure, kunt u zonder afspraak terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB)

op de dagen en uren hieronder vermeld. Opgelet: uw inkomen bepaalt of deze bijstand geheel of gedeeltelijk kosteloos is. Zie hieronder voor de inkomensgrenzen die momenteel van toepassing zijn.

Bureau voor Juridische Bijstand te Brussel

Secretariaat:


De juridische tweedelijnsbijstand bereikt u:

  • per telefoon op 02 519 84 68;
  • per e-mail op bjb@baliebrussel.be;
  • ter plaatse op het adres Regentschapsstraat 63 (-1) te 1000 Brussel

U kunt zich elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ter plaatse aanbieden tussen 09.00 en 11.00 uur en dat zonder afspraak. Op woensdag zijn wij gesloten.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zijn we enkel geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur en dat zonder afspraak. Op dinsdag en donderdag zijn wij gesloten.

Een aanvraag tot de toewijzing van een pro-Deoadvocaat kunt u ook steeds via e-mail richten aan bjb@baliebrussel.be.

Consultaties in het arrondissement Brussel – Halle – Vilvoorde

Download hier het overzicht met adresgegevens en consultatiedagen.

Er kan afgeweken worden van de normale openingsuren. Het BJB blijft steeds bereikbaar via e-mail op bjb@baliebrussel.be.

Benodigde documenten

Teneinde uw aanvraag te onderzoeken en een advocaat aan te stellen in het kader van het Bureau voor Juridische Bijstand, vragen wij volgende documenten:

1. Aanvraagformulier

2. Recent attest samenstelling gezin (dit kunt u verkrijgen bij uw gemeente)

3. Recent bewijs inkomen van alle leden die op het attest van gezinssamenstelling vermeld staan
4. Duidelijke omschrijving van de reden van uw aanvraag

Bovenvermelde documenten e-mailt u naar bjb@baliebrussel.be

Inkomensgrenzen (cijfers geldig van 1 september 2023)

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

Zie document