Stageschool

Stagiair zijn

Als advocaat-stagiair stapt u binnen in een bijzondere wereld met haar eigen wetten en regels. Die vindt u in de artikelen 428 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, in de reglementen en aanbevelingen van de Ordes en de gebruiken van het beroep.

Een advocaat-stagiair is een advocaat! Maar tijdens een stage leert men wat in het beroep zo belangrijk is.

Naast de stage bij de stagemeester moeten advocaten-stagairs een beroepsopleiding volgen, deelnemen aan de vergaderingen van het Bureau voor juridische bijstand (BJB ) en deelnemen aan het balieleven.

De stageschool

Elke advocaat-stagiair moet bij de stageschool de door de OVB georganiseerde beroepsopleiding volgen, en na het afleggen van examens het beroepsbekwaamheidsattest (BUBA) behalen.

Alle informatie over de beroepsopleiding, de examens en het attest vindt u via deze link. https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl/kennisbank/stage-beroepsopleiding/info-over-stage-beroepsopleiding-examens-deliberatie

Voor de beroepsopleiding is een inschrijvingsgeld verschuldigd.

Stageverplichtingen

Advocaten-stagiairs wonen tijdens de stage minstens tien vergaderingen van het bureau voor juridische bijstand (BJB) bij en behandelen minstens 10 dossiers (de zgn. prodeozaken) die hen daar worden toevertrouwd. Die vergaderingen staan onder leiding van een ervaren advocaat.

Tijdens de stage zijn er verplichte pleitoefeningen. U krijgt dan een casus, schrijft daarover conclusies en pleit dan de zaak voor een ervaren rechter en advocaat. Pleiten is meer dan praten; en men kan dat leren.

Balie-activiteiten

Betrokkenheid bij de balie is belangrijk. Daarom neemt de advocaat-stagiair tijdens de stage deel aan minstens drie balie-activiteiten zoals de algemene vergadering, Advocaat op de school, de rouwhulde. De balie, het Vlaams Pleitgenootschap en de JABkes organiseren ook een galabal , een receptie of een after work drink: deelname daaraan is heel belangrijk voor het sociaal leven van de balie, maar dat is wel geen verplichte balie-activiteit (sorry!).

Contact

Verantwoordelijke stageschool en vorming: Ann Goubert

stageschool@baliebrussel.be