Nieuwsbrief 3: november 2019

Herdenking stafhouder Braffort op 28 oktober 2019

Onder ruime belangstelling is stafhouder Louis Braffort op 28 oktober 2019 plechtig herdacht in de plechtige zittingszaal van het Hof van Cassatie. De aanwezigen werden achtereenvolgens toegesproken door stafhouder Peter Callens, minister van Justitie Koen Geens, prof. dr. Jérôme de Brouwer en door Michel Forges, stafhouder van de Franse Orde van advocaten bij de balie […]

Aanbod van “awards” of andere “prijzen” aan advocaten

Het gebeurt regelmatig dat advocaten aangeschreven worden met de melding dat zij in aanmerking komen voor het ontvangen van een prijs of erkenning in de stijl van “beste strafpleiter van het jaar” of “beste Belgische advocaat in bedrijfsovernames” en dergelijke. Dat een advocaat een dergelijke prijs in ontvangst neemt vormt geen bezwaar, indien dat gebeurt na een redelijke inschatting van reële merites.

Beleidsnota nr. 7 van de NOAB inzake de bijstand door dezelfde advocaat aan meerdere verdachten in hetzelfde strafrechtelijk onderzoek

De raad van de Orde heeft op de vergadering van 25 november 2019 een beleidsnota nr. 7 goedgekeurd inzake de belangenconflicten bij vertegenwoordiging van meerdere verdachten in strafonderzoeken. Deze beleidsnota is in aanzienlijke mate gebaseerd op de praktijk in Antwerpen. De tekst van deze beleidsnota nr. 7 vindt u hier.

Studienamiddag over insolventierecht in samenwerking met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank

De Orde organiseert, in samenwerking met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, een studienamiddag met als thema “Actuele knelpunten en tendensen in insolventie”. Dit seminarie gaat door op 7 februari 2020 op de hoofdzetel van ENGIE te Brussel. Het volledige programma en de sprekers vindt u hier. Voor dit colloquium zijn punten permanente vorming aangevraagd.

Samenwerking met de balie van Haut-Katanga (Lubumbashi) en uitwisseling stagiairs

Zoals reeds is meegedeeld in de nieuwsbrief van oktober 2019, krijgt de samenwerking met de balie van Haut-Katanga (Lubumbashi) in de Democratische Republiek Congo een nieuw elan. De Orde werkt aan een nieuw uitwisseling van stagiairs in de lente van volgend jaar; een aantal kandidaten heeft zich al aangemeld, maar de definitieve selectie zal pas […]

Rouwhulde 2019

Traditiegetrouw is ook dit jaar hulde gebracht aan de advocaten en ere-advocaten die ons ontvallen zijn in de loop van het vorige gerechtelijk jaar. Dit gebeurde op vrijdag 22 november 2019, vóór de plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap, in aanwezigheid van talrijke confraters en familieleden en dierbaren van de overleden confraters. Er is hulde […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private