Gemeenschappelijke raad van de Orde op 12 november 2019

Op 12 november 2019 hebben de twee Brusselse Ordes een gemeenschappelijke raad gehouden. Het belangrijkste thema dat aan bod gekomen is, zijn de verschillen in de deontologie tussen de twee Ordes. Er zijn een dertigtal verschilpunten geïdentificeerd. Gelukkig zijn niet alle verschillen van even groot belang, maar toch zal een werkgroep zich buigen over deze verschillen, om te zien of een toenadering mogelijk is.
Het proces-verbaal van de bijeenkomst zal bekendgemaakt worden zodra het goedgekeurd is.
De bijeenkomst werd afgesloten met een buffet in de vestiaire van de advocaten.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private