Formaliteiten vóór eedaflegging

Neerlegging stukken eedaflegging

Om de eed te kunnen afleggen, dient u de nodige formaliteiten neer te leggen op het secretariaat van de Stageschool te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel. Opgelet! Dit kan enkel op afspraak van 9 uur tot 12 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via deze link! 

De stukken die moeten worden neergelegd om de eed te kunnen afleggen zijn:

  • origineel (Nederlandstalig) diploma (geen kopie of gedownloade scan)
  • bewijs van goed gedrag en zeden
  • bewijs van nationaliteit: te bekomen via uw gemeente (kopie ID-kaart is niet voldoende)
  • aanvraag toelating eedaflegging Brussel / Leuven
Digitale neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool

Wij raden de kandidaat-stagiair ten stelligste aan om, voorafgaand aan het sluiten van een stageovereenkomst, na te kijken of de toekomstige stagemeester is opgenomen op de lijst van erkende stagemeesters. Indien de naam hierop niet voorkomt, zal de toekomstige stagemeester, conform art. 30 van de Codex Deontologie voor Advocaten, een aanvraag moeten richten aan de Raad van de Orde om op deze lijst opgenomen te worden. De kandidaat-stagiair kan hem/haar hierop attent maken.
Als de stagemeester bij de Franse Orde is ingeschreven, dient dit via e-mail aan de Stageschool gemeld te worden aangezien deze niet op de lijst van stagemeesters bij de NOAB ingeschreven staat.

Via de elektronische inschrijvingsmodule dient de kandidaat-stagiair de aanvraag tot inschrijving op de lijst van advocaten-stagiairs digitaal in te dienen en dit vóór de eedaflegging.

De diplomavereisten kan u hier downloaden.

Om de eed te kunnen afleggen en om ingeschreven te kunnen worden op de lijst van de advocaten-stagiairs, dient iedere kandidaat-stagiair een schriftelijke stageovereenkomst te tekenen met zijn/haar stagemeester (zie hiervoor Modelcontract en stagereglement – Balie Brussel)

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private