Formaliteiten vóór eedaflegging

Neerlegging stukken eedaflegging

Om de eed te kunnen afleggen, dient u de nodige formaliteiten neer te leggen op het secretariaat van de Stage te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel. Opgelet! Dit kan enkel op afspraak via deze link! 

De stukken die moeten worden neergelegd om de eed te kunnen afleggen zijn:

  • origineel diploma
  • bewijs van goed gedrag en zeden
  • bewijs van nationaliteit
  • aanvraag toelating eedaflegging Brussel / Leuven
Digitale neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool

Wij raden de kandidaat-stagiair ten stelligste aan om, voorafgaand aan het sluiten van een stageovereenkomst, na te kijken of de toekomstige stagemeester is opgenomen op de lijst van erkende stagemeesters. Indien de naam hierop niet voorkomt, zal de toekomstige stagemeester, conform art. 30 van de Codex Deontologie voor Advocaten, een aanvraag moeten richten aan de Raad van de Orde om op deze lijst opgenomen te worden. De kandidaat-stagiair kan hem/haar hierop attent maken.

Via de elektronische inschrijvingsmodule dient de kandidaat-stagiair de aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs digitaal in te dienen en dit binnen dezelfde termijn als de neerlegging stukken voor de eedaflegging.

De diplomavereisten kan u hier downloaden.

Om de eed te kunnen afleggen en om ingeschreven te kunnen worden op de lijst van de stagiairs, dient iedere kandidaat-stagiair een schriftelijke stageovereenkomst te tekenen met zijn/haar stagemeester.

 

De minimumforfaits zoals voorzien in het OVB stagereglement (p5 §12) zijn vanaf 1 september 2021:

  • 1e stagejaar: ten minste 1.800 euro
  • vanaf het 2e stagejaar: ten minste 2.500 euro

Deze bedragen gelden vanaf 1 september 2021 ook voor de reeds eerder afgesloten stagecontracten.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private