Noab Stichting

De NOAB-stichting ‘Advocaten en Samenleving’ is een solidariteitsfonds opgericht door de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Ze brengen middelen bij elkaar om maatschappelijke projecten in verband met de bescherming en verdediging van mensenrechten hier en elders in de wereld te ondersteunen en hulp te verlenen aan advocaten in moeilijkheden.

In 2014 werden daartoe al meerdere activiteiten georganiseerd. Zo werd naar aanleiding van 30 jaar NOAB in januari een concert georganiseerd in BOZAR.

In april werd, in het kader van het samenwerkingsakkoord afgesloten met de balie van Lumumbashi, een meerdaags bezoek aan Lubumbashi gebracht door een delegatie van de NOAB o.a. met het oog op de verdere uitbouw van de baliebibliotheek en de uitwisseling van de stagiairs.

Samenwerking met de balie van Lubumbashi

De NOAB Stichting speelt een belangrijke rol in de organisatie van de bibliotheek van de balie te Lubumbashi. De balie van Lubumbashi telt meer dan 900 advocaten waarvan velen moeten werken en zaken voorbereiden zonder een eigen bibliotheek. Deze gezamenlijke bibliotheek werd ingericht in het kader van de samenwerking tussen de Nederlandse Orde en de Balie van Lubumbashi onder het stafhoudersschap van John Kalala en Dirk Van Gerven. De samenwerking gaat echter meer jaren terug, en is opgestart onder het stafhoudersschap van Edgar Boydens, en voortgezet onder de stafhouders, die hem opvolgen, zoals onder meer Bertrand Asscherickx

Op 19 april 2011 werd de bibliotheek voor de balie van Lubumbashi geopend met boeken die ter beschikking werden gesteld door de advocaten van de Nederlandse Orde en door Larcier. Elke jaar worden nieuwe boeken (de voorlaatste editie) door Larcier geschonken en door advocaten van onze Orde naar ginder gebracht. Dit alles gebeurt zonder enige kost. De bibliotheek telt op dit ogenblik bijna 500 boeken. Deze boeken zijn boeken over het Congolees recht, het recht van andere Afrikaanse landen, het OHADA-recht, het Frans en Belgisch recht en het Europees en internationaal recht. Indien u boeken wenst te schenken, kan u steeds contact opnemen met de Nederlandse Orde.

De bibliotheek van de balie van Lubumbashi is een groot succes. Het staat hoog aangeschreven in de Belgische en Congolese diplomatieke kringen. Het is een mooi bewijs dat de Nederlandse Orde een succesvol project kan opzetten voor een andere balie en voor de advocaten in het algemeen. Op termijn zou het ook een centraal punt worden voor de verzameling van boeken en kennis over de verdragen en het recht van OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), dat directe werking heeft in 17 landen in midden Afrika. Advocaten van de Nederlandse Orde hebben toegang tot deze bibliotheek indien ze in Lubumbashi langsgaan.

Dit project situeert zich in het protocolakkoord (accord de jumelage) op 19 april 2011 gesloten tussen de Nederlandse Orde te Brussel en de Orde van Lubumbashi. Dit protocolakkoord voorziet eveneens de organisatie van conferenties in Brussel en Lubumbashi. Zo werden conferenties georganiseerd over de OHADA-wetgeving in Lubumbashi en in Brussel. Het voorziet eveneens in de uitwisseling van stagiairs waarbij elk jaar 2 stagiairs van de Nederlandse Orde tweetal maanden in een advocatenkantoor in Lubumbashi werken, en twee stagiairs van Lubumbashi komen werken in Belgische advocatenkantoren. Dit project is reeds verschillende jaren actief en is een succes. Het laat jonge advocaten toe om een betere kennis te hebben van het Congolese recht en de Congolese praktijk. Het is een toegevoegde waarde in een steeds meer internationale markt waarin wij als advocaten actief zijn.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private