Juridische tweedelijnsbijstand

Indien u op zoek bent naar een advocaat voor een omstandig juridisch advies of juridische bijstand en/of vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure, kan u zonder afspraak terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) op de dagen en uren hieronder vermeld.

OPGELET: Deze bijstand kan enkel geheel of gedeeltelijk kosteloos zijn naargelang uw inkomen. Zie hieronder voor de inkomensgrenzen, op heden van toepassing

Bureau voor Juridische Bijstand te Brussel

Directeur BJB:
Mevrouw Marijke Van der Hasselt: directeur-bjb@baliebrussel.be

Secretariaat:
Mevrouw Annick Nuyts
Mevrouw Amel Bouafia

bjb@baliebrussel.be of 02/519.84.68
Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel

De juridische tweedelijnsbijstand kan u op twee manieren bereiken:

Telefonische permanentie op het nummer 02/519.84.94

U kan de telefonische permanentie contacteren op het nummer 02/519.84.94.
Een advocaat zal u te woord staan met het oog op het verlenen van een kort advies en de procedure tot toewijzing van een advocaat zal u uiteengezet worden.

Dit nummer is bereikbaar enkel op woensdag van 9u00 tot 11u00.

Consultaties Regentschapsstraat 63 (-1) te 1000 Brussel – aanvraag per E-mail

Bureau voor Juridische Bijstand –  bjb@baliebrussel.be
Regentschapsstraat 63 (-1) te 1000 Brussel

U kan zich elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ter plaatse aanbieden tussen 09u00 en 11u00 zonder afspraak.  Op woensdag zijn wij gesloten.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus enkel op maandag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 11u00 zonder afspraak – gesloten op dinsdag en donderdag.

Een aanvraag tot de toewijzing van een pro deo advocaat wenst dan kan tevens steeds via mail aan bjb@baliebrussel.be.

Teneinde uw aanvraag te onderzoeken en een advocaat te kunnen aanstellen in het kader van het Bureau voor Juridische Bijstand vragen wij volgende documenten:

  1. aanvraagformulier
  2. recent attest samenstelling gezin (dit kan u bekomen op de gemeente)
  3. recent bewijs inkomen van alle leden die op het attest van gezinssamenstelling vermeld staan
  4. duidelijke omschrijving van de reden van uw aanvraag

Bovenvermelde documenten dient u over te maken via mail aan bjb@baliebrussel.be.

Consultaties in het arrondissement Brussel – Halle – Vilvoorde

Download hier het overzicht met adresgegevens en consultatiedagen

Er kan afgeweken worden van de normale openingsuren – steeds bereikbaar via mail bjb@baliebrussel.be.  

Inkomensgrenzen cijfers geldig vanaf 1 NOVEMBER 2023

volledige kosteloosheid
max. € 1.526 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 1.526 en € 1.817 netto/maand

volledige kosteloosheid
max. € 1.817 netto/maand (= gezinsinkomen)

+ € 341,42 pp ten laste

1 persoon   =  € 2.158,42
2 personen =  € 2.499,84
3 personen  =  € 2.841,26

gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 1.817 en € 2.107 netto/maand (= gezinsinkomen)

+ € 341,42 pp ten laste

1 persoon    = € 2.448,42
2 personen  = € 2.789,84 
3 personen  = € 3.131,26

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private