Formaliteiten na eedaflegging

In tegenstelling tot wat velen verwachten, is men na de eedaflegging en de vervulling van de digitale formaliteiten nog geen advocaat-stagiair.

Op grond van art. 230 Codex dient elke kandidatuur immers nog steeds officieel te worden goedgekeurd door de Raad van de Orde.

Enkele dagen na de eedaflegging zal elke kandidaat-stagiair zijn/haar diploma, waarop nu de eedaflegging is vermeld, worden overgemaakt aan het secretariaat van de Stageschool te Brussel. Eens het diploma, het bewijs van goed gedrag en zeden en het bewijs van nationaliteit in ons bezit is samen met de digitale inschrijvingsdocumenten zal uw aanvraag worden voorgelegd op de eerstkomende Raad van de Orde.

Uw diploma mag u op het secretariaat van de Stageschool te Brussel afhalen nadat uw inschrijving op de lijst van de stagiairs door de Raad van de Orde werd goedgekeurd en u hiervoor een schrijven ontving van de Stafhouder op uw kantooradres.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private