Stageschool

Om ingeschreven te kunnen worden op het Tableau van de Orde van Advocaten moet u als advocaat-stagiair, de beroepsopleiding volgen en het bekwaamheidsattest (BUBA) behalen. Dit gerechtelijk jaar start de vernieuwde beroepsopleiding.

De nieuwe beroepsopleiding wil meer praktijkgericht zijn. Daarom wordt afgestapt van de klassieke ex cathedra opleiding en worden de lessen vervangen door werkcolleges in kleine groepen. De theorie zal via lessen on demand worden aangeboden.

De beroepsopleiding heeft tot doel de kwaliteitsbewaking in onze beroepsgroep te waarborgen zodat de advocaat de best gekwalificeerde juridisch adviseur zou blijven die als enige over de nodige expertise beschikt om problemen, waar nodig tot en met voor de rechtbanken, op te lossen door te voorzien in een gedegen en uniforme opleiding voor alle stagiairs met bijzondere aandacht voor de kennis van de deontologie, het procesrecht en het verwerven van advocatuurlijke vaardigheden.

Op basis van voornoemde regelgeving, dient elke advocaat-stagiair tijdens de eerste 18 maanden van de stage (i) de beroepsopleiding te volgen die door de OVB in samenwerking met de Vlaamse stagescholen wordt georganiseerd en (ii) het bekwaamheidsattest te behalen alvorens op het Tableau van de Orde ingeschreven te kunnen worden.

Het inschrijvingsgeld voor de stagelessen 2023-2024 bedraagt 1.150 euro.

Voor verdere informatie omtrent de beroepsopleiding dient u contact op te nemen met de Orde van Vlaamse Balies (e-mail: beroepsopleiding@ordevanvlaamsebalies.be).

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private