Stageschool

De inschrijving voor de balielessen kan pas vanaf het moment dat uw inschrijving op de lijst van stagiairs werd goedgekeurd door de Raad van de Orde, dit uiteraard nadat u de eed eerst heeft afgelegd.

De Stageschool is belast met de uitvoering van de beroepsopleiding van alle stagiairs in overeenstemming met artikel 456, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, het reglement betreffende de beroepsopleiding van de Orde van Vlaamse Balies van 25 maart 2009 (B.S. 17 april 2009) en de artikelen 271 tot en met 280 van de Codex 2012 van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB).

De beroepsopleiding heeft tot doel de kwaliteitsbewaking in onze beroepsgroep te waarborgen zodat de advocaat de best gekwalificeerde juridisch adviseur zou blijven die als enige over de nodige expertise beschikt om problemen, waar nodig tot en met voor de rechtbanken, op te lossen door te voorzien in een gedegen en uniforme opleiding voor alle stagiairs met bijzondere aandacht voor de kennis van de deontologie, het procesrecht en het verwerven van advocatuurlijke vaardigheden.

Op basis van voornoemde regelgeving, dient elke stagiair tijdens zijn eerste jaar stage (i) de beroepsopleiding te volgen die door de OVB in samenwerking met de Vlaamse stagescholen wordt georganiseerd en (ii) het bekwaamheidsattest te behalen alvorens op het tableau van de Orde ingeschreven te kunnen worden.

De deelnameprijs van de stagelessen 2019-2020 bedraagt 475 euro.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private