Balie Brussel

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel of NOAB, groepeert de Nederlandstalige advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Op 1 december 2020 telde de NOAB 3485 advocaten, waaronder 2415 tableaus, 752 stagiairs en 318 leden van buitenlandse balies.

De rol van de NOAB

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel waakt over de onafhankelijkheid en de deontologie van de advocaten.

Naast een opdracht als bewaker van onafhankelijkheid en deontologie, ijvert de Nederlandse Orde van Advocaten waar mogelijk voor een correcte beeldvorming rond advocatuur en een efficiënte toegang tot het gerecht. Zo kan men bijvoorbeeld op zoek naar een advocaat in Brussel meer te weten komen over bemiddelingsprocedures en daarin gespecialiseerde advocaten.

De NOAB organiseert ook de stage voor advocaten en is verantwoordelijk voor de organisatie van het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) net als het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB).

De Stafhouder

De Stafhouder is het hoofd van de Orde van Advocaten en de draaischijf van de Orde, zowel op administratief, reglementair, tuchtrechtelijk als representatief vlak. Hij/zij tracht zoveel mogelijk, als het kan dagelijks, in het gerechtsgebouw aanwezig te zijn ter beschikking van de advocaten.

De Stafhouder onderzoekt de klachten tegen advocaten die bij hem/haar worden ingediend en behandelt eveneens alle aangelegenheden die afbreuk doen aan de Orde of aan de beginselen van waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid, die aan de grondslag van het beroep van de advocaat liggen. Hij/zij draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Raad van de Orde.

De Raad van de Orde

De Raad van de Orde is het bestuursorgaan van de Balie. Het zwaartepunt van de beslissingen die aan de Balie worden getroffen, worden genomen door de Raad van de Orde, terwijl de dagelijkse werking wordt toevertrouwd aan de Stafhouder.

De bevoegdheid van de Raad strekt zich uit tot alle domeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het beroep van advocaat.

De Raad van de Orde beslist over de inschrijving van de advocaten, zowel op de lijst van de stagiairs als op het tableau, over de organisatie van de stage en de beroepsopleiding, de organisatie van het Bureau voor Juridische Bijstand, het financieel beheer van de Balie, controle van de derdenrekeningen, erelonen…

De Raad van de Orde zetelt eveneens volgens de procedure zoals in tucht.

Problemen met een advocaat

De Stafhouder van de Nederlandse Orde voor Advocaten bij de Balie te Brussel is het aanspreekpunt voor de rechtzoekende wanneer die problemen heeft met zijn of haar advocaat.

  • U kan een probleem hebben met de aangerekende erelonen
  • U kan ook een probleem hebben met de kwaliteit van de dienstverlening

Voor ereloongeschillen of problemen in verband met de kwaliteit van de dienstverlening zal u verdere informatie vinden via Wat bij onenigheid met mijn advocaat?

Bureau voor Juridische Bijstand

De NOAB zorgt er ook mee voor dat de toegang tot justitie voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk is. Zo kan iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen, terecht bij de Commissie voor Juridische Bijstand voor informatie en een gratis eerste advies bij een gespecialiseerd advocaat. Het Bureau voor Juridische Bijstand kan een advocaat aanstellen, kosteloos of gedeeltelijk kosteloos, om de belangen van een rechtzoekende te behartigen indien men onder zekere inkomensgrenzen valt.

VIA – Vormingsinstituut voor Advocaten

Het VIA zorgt voor de bijscholing voor advocaten. Advocaten zijn verplicht jaarlijks 20 uur bijkomende vorming te volgen. Het VIA organiseert doorheen het jaar cursussen over diverse domeinen van het recht en allerhande vaardigheden die advocaten toelaten hun beroep zo professioneel mogelijk uit te voeren.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private