Waarvoor kan u beroep doen op een advocaat

U kan beroep doen op een advocaat voor:
 • Advies en informatie
 • Verdediging, onderhandeling en conflictenbegeleiding
 • Bemiddeling

Advies en informatie

De advocaat kan uw vragen met betrekking tot uw juridische problemen onderzoeken en daarover advies verlenen. De advocaat kan u op de hoogte houden van de juridische wijzigingen in uw bedrijf, m.t.b. uw werk, persoonlijke situatie of andere aangelegenheden.

De advocaat adviseert u in verschillende domeinen:

 • uw beroepsactiviteit als werknemer, als ambtenaar, als zelfstandige of als vrijwillige medewerker en de vennootschap waarin u een activiteit uitoefent;
 • uw relaties met uw bank, bij leningen, financieringen en beleggingen of investeringen;
 • de structuur van uw activiteit in vennootschappen en contractuele samenwerkingsverbanden;
 • uw belastingen en alles wat daarmee te maken heeft;
 • uw familiale situatie, zowel de vermogensrechtelijke en persoonlijke aspecten bij huwelijk en samenwonen, als het erfrecht;
 • uw rechten in verband met uw gezondheid;
 • uw rechten en plichten in de maatschappij, ook als vreemdeling; alle vormen van aansprakelijkheid die u dreigt op te lopen, wenst te vermijden of die u anderen ten laste legt;
 • de professionele en persoonlijke contracten die u afsluit; de stedenbouwkundige, burgerlijke en fiscale aspecten van de woning die u huurt of waarvan u eigenaar bent;
 • de bescherming van uw intellectuele rechten en uw privacy

De advocaat helpt u bij het opstellen van contracten: arbeidsovereenkomst, huurcontract, handelshuur, overdracht van handelsfonds, oprichting en overdracht van vennootschappen, het juridisch en financieel beheer en planning van vermogens,…

De advocaat begeleidt en organiseert de financiële, onroerende en vennootschapsrechtelijke transacties van ondernemingen.

Verdediging, onderhandeling en conflictbegeleiding

De eerste taak van elke advocaat is te proberen partijen te verzoenen.  De advocaat begeleidt bij bemiddeling of onderhandelingen.

De advocaat staat u bij of vertegenwoordigt u en pleit, zowel in eerste aanleg als in beroep, voor de hoven, rechtbanken, administratieve rechtscolleges, arbitrale instanties, geschillencommissies,…

Bemiddeling

Sommige advocaten kunnen zelf optreden als erkend bemiddelaar, al dan niet aangesteld in het kader van een gerechtelijke procedure, in vier soorten geschillen: familierecht, burgerlijke zaken, handelszaken en sociale zaken.

Wat doet een advocaat-bemiddelaar?

De bemiddelaar begeleidt de partijen om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamelijk gedragen én voor ieder van hen optimale oplossing van hun onderling conflict te komen.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode gericht op het oplossen van conflicten. De bemiddelaar begeleidt hierbij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen.

Sommige advocaten kunnen zelf optreden als erkend bemiddelaar. In de rubriek hierna vindt u de lijst van de erkende bemiddelaars in familierecht, handelsrecht en sociaal recht.

Op de website www.juridat.be/bemiddeling vindt u een lijst met alle bemiddelaars en hun contactgegevens.

De bemiddeling in familiezaken biedt vele voordelen waaronder:

 • Er wordt gewerkt op het ritme van beide partners, met aandacht voor hun persoonlijkheden.
 • De bemiddelaar waakt erover dat de kinderen niet het slachtoffer worden van het ouderlijk conflict
 • De partners werken zelf een evenwichtige regeling uit, waarbij niets wordt beslist dat ze zelf niet willen.
 • Oplossingen die samen worden uitgewerkt zijn een betere waarborg voor de toekomst.
 • Bemiddeling is een snelle, efficiënte en economische oplossing van conflicten

Waar vind ik een advocaat-bemiddelaar in familierecht?

Het merendeel van de geaccrediteerde advocaten-bemiddelaars in het gerechtelijk arrondissement Brussel hebben zich verenigd in de VZW Centrum van advocaat-bemiddelaars in familiezaken (CABF).

Lijst van geaccrediteerde advocaten-bemiddelaars, lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie van Brussel:

Mrs. Johan Billiet, Anne-Sofie D’Herde, Claudy De Ganck, An de Puydt, Marco Dubois, Henk Goegebuer, Christine Jacobs, Chantal Juliens, Anne Lefevre, Cynthia Nowé, Karin Rasschaert, Kristoff Simons, Rosa Uyttendaele, Jill Van Eecke en Brigitta Verhaeren.

Waar vind ik een advocaat-bemiddelaar in handelsrecht?

Lijst van geaccrediteerde advocaten- bemiddelaars, lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie van Brussel:

Mrs. Johan Billiet, Philippe Billiet, Anne-Sofie D’Herde, Helena De Backer, Astrid de Bandt, Theo De Beir, Claudy De Ganck, Bart De Moor, Charlotte De Muynck, Marco Dubois, Jan Goedhuys, Miep Grouwels, Sebastiaan Holslag, Charlotte Jacobs, Edwin Jacobs, Emmanuel Jacubowitz, Didier Raes, Jill Van Eecke, Marc Van Grimbergen,Herman Verbist, Ilse Verhelst en Jorden Wouters

Het kan hierbij gaan over conflicten tussen individuele werknemers, werkgever-werknemer of ‘meerpartijconflicten’ waar meer dan twee individuen betrokken zijn.

Waar vind ik een advocaat-bemiddelaar in sociaal recht?

Lijst van geaccrediteerde advocaten-bemiddelaars, lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie van Brussel:

Mrs. Johan Billiet, Helena De Backer, Astrid de Bandt, Theo De Beir, Kathleen De Cuyper, Karin Rasschaert, Anne van Langendonck, Jos Vanneste en Jorden Wouters

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private