Waarvoor kan u beroep doen op een advocaat

U kan beroep doen op een advocaat voor:
 • Advies en informatie
 • Verdediging, onderhandeling en conflictenbegeleiding
 • Bemiddeling

Advies en informatie

De advocaat kan uw vragen met betrekking tot uw juridische problemen onderzoeken en daarover advies verlenen. De advocaat kan u op de hoogte houden van de juridische wijzigingen in uw bedrijf, m.t.b. uw werk, persoonlijke situatie of andere aangelegenheden.

De advocaat adviseert u in verschillende domeinen:

 • uw beroepsactiviteit als werknemer, als ambtenaar, als zelfstandige of als vrijwillige medewerker en de vennootschap waarin u een activiteit uitoefent;
 • uw relaties met uw bank, bij leningen, financieringen en beleggingen of investeringen;
 • de structuur van uw activiteit in vennootschappen en contractuele samenwerkingsverbanden;
 • uw belastingen en alles wat daarmee te maken heeft;
 • uw familiale situatie, zowel de vermogensrechtelijke en persoonlijke aspecten bij huwelijk en samenwonen, als het erfrecht;
 • uw rechten in verband met uw gezondheid;
 • uw rechten en plichten in de maatschappij, ook als vreemdeling; alle vormen van aansprakelijkheid die u dreigt op te lopen, wenst te vermijden of die u anderen ten laste legt;
 • de professionele en persoonlijke contracten die u afsluit; de stedenbouwkundige, burgerlijke en fiscale aspecten van de woning die u huurt of waarvan u eigenaar bent;
 • de bescherming van uw intellectuele rechten en uw privacy

De advocaat helpt u bij het opstellen van contracten: arbeidsovereenkomst, huurcontract, handelshuur, overdracht van handelsfonds, oprichting en overdracht van vennootschappen, het juridisch en financieel beheer en planning van vermogens,…

De advocaat begeleidt en organiseert de financiële, onroerende en vennootschapsrechtelijke transacties van ondernemingen.

Verdediging, onderhandeling en conflictbegeleiding

De eerste taak van elke advocaat is te proberen partijen te verzoenen.  De advocaat begeleidt bij bemiddeling of onderhandelingen.

De advocaat staat u bij of vertegenwoordigt u en pleit, zowel in eerste aanleg als in beroep, voor de hoven, rechtbanken, administratieve rechtscolleges, arbitrale instanties, geschillencommissies,…

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private