Project DIApositief

Na Dubai is Brussel de meest diverse stad van de wereld. 62% van de Brusselse bevolking is van buitenlandse afkomst, of heeft minstens één ouder die geboren is in het buitenland.

Die diversiteit vinden wij niet terug binnen de advocatuur, en bepaald niet aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.

Nochtans zou de balie een weerspiegeling moeten zijn van de sociologische samenstelling van de maatschappij.

Het is niet normaal dat bepaalde groepen structureel niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn in het balielandschap. Voelen zij zich uitgesloten, om welke reden ook? Bestaat er een te hoge drempel, al dan niet in de verbeelding van de betrokkenen? Of erger, vinden bepaalde bevolkingsgroepen dat zij niet moeten deelnemen aan onze rechtsstaat, geen rechten moeten studeren, geen advocaat moeten of mogen worden? Aan deze sociologische lacune wil de Brusselse Balie iets doen. Niemand mag zich uitgesloten voelen, iedereen heeft er baat bij dat de rechtsstaat er is voor iedereen en dat iedereen die hier woont eraan kan deelnemen.

Daarom heeft de raad van de Orde, het DIApositief-programma opgestart om jongeren met een achtergrond in de migratie te sensibiliseren voor een studie rechten en, in het verlengde daarvan, een carrière in de advocatuur te ambiëren. Een diverse en inclusieve advocatuur: daar heeft Brussel recht op.

De advocatuur staat voor een sterk maatschappelijk engagement. DIApositief is daar een integraal deel van.

 

Ook u kunt bijdragen tot een meer inclusieve en kleurrijke advocatuur en in 2021 een even gemotiveerde jongere rechtenstudies laten volgen.

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel doet beroep op advocaten en advocatenkantoren alsook op alle ere-advocaten en andere belangstellenden om deel te nemen aan de financiering van het fonds waaruit de Orde de studiebeurzen zal toekennen.

 

WE ONDERSCHEIDEN SPONSORS EN DONATEURS

Sponsors

  • Gouden sponsors betalen een bijdrage van € 1.000
  • Zilveren sponsors betalen een bijdrage van € 500
  • Bronzen sponsors betalen een bijdrage van € 250
  • Vrij bepaald bedrag

De sponsors storten hun bijdrage op rekening BE68 6300 2220 0834 van de NOAB met vermelding “DIApositief – Sponsoring”. Zij krijgen een vermelding op de website van DiaPositief en een ontvangstbewijs voor de sponsoring.

Via deze link kan u zich inschrijven als sponsor

 

Donateurs

Wenst u  een FISCAAL attest, dan kan u als donateur een gift storten via de Koning Boudewijnstichting. U krijgt geen naamvermelding op de site, maar wel een attest voor fiscaal voordeel vanaf een bedrag van 40,00 €. Dit geeft voor 2020 recht op een fiscaal voordeel van (eenmalig) 60 %.

Deze giften kunnen gebeuren via de Koning Boudewijnstichting door storting op rekening IBAN BE10 0000 0000 0404  – BIC BPOTBEB1 – bpost bank, Koloniënstraat (P28), 1000 Brussel, met vermelding “191900 – Fonds DIApositief” of gestructureerde melding ***019/1900/00050***.

Via deze link kan u zich inschrijven als donateur

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private