Voorwaarden stagemeesterschap

 • Opgenomen zijn op de lijst van stagemeesters. Indien dit niet het geval is kan u uw aanvraag tot opname richten via stageschool@baliebrussel.be.
 • Minstens zeven jaar op het Tableau zijn ingeschreven (10 jaar inclusief stageperiode).
 • Stagemeester moet lid zijn van de Nederlandse of Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Het stagecontract moet wel zijn opgemaakt in het nederlands.
 • Uw stagemeester mag max. drie stagiairs op hetzelfde moment opleiden. Indien uw stagemeester reeds drie stagiairs opleidt, dient hij/zij een afwijking aan te vragen (via mail stageschool@baliebrussel.be) of binnen het kantoor na te gaan wie de taak als stagemeester kan overnemen.
 • Uw stagemeester dient in orde te zijn met de permanente vorming.
 • Uw stagemeester dient de derdenrekening in zijn/haar persoonlijke fiche te rapporterend (= status moet “ok” zijn).
 • De gekozen btw clausule moet zijn opgenomen of aangevinkt in het stagecontract.
 • De aanvangsdatum bij een eerste inschrijving (niet bij overstap van een andere Balie) van het stagecontract is de datum waarop de stagiair wordt goedgekeurd door de Raad. U vermeldt best deze zin in het contract.
 • Indien uw contract bestaat uit een overeenkomst met verwijzing naar een addendum, dienen wij ook over dit addendum te beschikken.
 • Het stagecontract moet getekend zijn door beide partijen (stagemeester en stagiair).
 • Het stagecontract wordt opgemaakt door de stagemeester en de stagiair, niet de vennootschapsnaam van het kantoor etc…

 

Vanaf 1 september 2020 zijn de minimumforfaits als volgt:

 • 1e stagejaar: ten minste 1.800 euro
 • vanaf het 2e stagejaar: ten minste 2.200 euro

 

Deze bedragen gelden vanaf 1 september 2020 ook voor de reeds eerder afgesloten stagecontracten.

Download hier het modelcontract.

Een stagecontract dat niet in orde is,  zorgt voor vertraging in de goedkeuring van uw dossier. U doet er best aan dit volledig in orde in te dienen opdat u, na de eedaflegging, zo snel mogelijk kan worden ingeschreven op de lijst van stagiairs.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private