Voorwaarden stagemeesterschap

  • Opgenomen zijn op de lijst van stagemeesters. Indien dit niet het geval is kan u uw aanvraag tot opname richten via stageschool@baliebrussel.be. (Opgelet! stagemeesters bij de Franse Orde worden niet vermeldt op deze lijst. U kan ofwel hen als niet-erkende stagemeester aanduiden ofwel voorlopig een andere erkende stagemeester van hetzelfde kantoor aanduiden. Nadien mag dit via e-mail aan de Stageschool gemeld worden).
  • Minstens zeven jaar op het Tableau zijn ingeschreven (stagejaren niet meegerekend).
  • Lid zijn van de Nederlandse of Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. (het stagecontract dient wel opgemaakt te zijn in het Nederlands).
  • Max. drie stagiairs op hetzelfde moment opleiden. Indien de stagemeester reeds drie stagiairs opleidt, dient hij/zij een afwijking aan te vragen (via e-mail: stageschool@baliebrussel.be) en in eerste instantie binnen het kantoor na te gaan wie de taak als stagemeester kan overnemen (weze het tijdelijk).
  • In orde zijn met punten permanente vorming.
  • Derdenrekening in zijn/haar persoonlijke fiche te rapporteren (= status moet “ok” zijn).
  • Betaling baliebijdrage dient in orde gesteld te zijn.
  • Indien men reeds op de lijst van de erkende stagemeesters ingeschreven is: jaarlijkse rapportering stagemeesters (via de applicatie op het privaat luik van de OVB-website).

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private