Kosten en erelonen

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er zijn verschillende wijzen voor het berekenen van erelonen en kosten:

  • Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt bijvoorbeeld af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is of de aard van de zaak.
  • Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
    Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  • Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.
  • Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.
    Een overeenkomst die enkel afhangt van het resultaat is verboden.

U kan vooraf aan uw advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon. U kan daarover een overeenkomst maken. Op de website van de Orde van Vlaamse Balies vindt u een modelcontract.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private