Aanvraag tot inschrijving op de lijst van advocaten-stagiairs

Uw aanvraag tot inschrijving op de lijst van de advocaten-stagiairs kan u via deze link voltooien.

* De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve onze privacyverklaring te raadplegen.

Opgelet!
Indien uw toekomstige stagemeester bij de Franse Orde is ingeschreven, dient u hen als niet-erkende stagemeester aan te duiden aangezien deze niet op de lijst van stagemeesters bij de NOAB ingeschreven staat. Indien dit niet lukt, kan u een stagemeester binnen hetzelfde kantoor aanduiden die bij de Nederlandse Orde is ingeschreven én op de lijst van de stagemeesters staat. Na uw aanvraag mag u een e-mail aan de Stageschool zenden met daarin de juiste naam van de stagemeester.

Belangrijk!!
  • Kijk samen met uw stagemeester goed na of het contract voldoet aan de voorwaarden die worden vooropgesteld.
  • Bekijk op voorhand of de stagemeester effectief ingeschreven staat op de lijst erkende stagemeesters.
  • U dient verplicht het stagecontract toe te voegen. Deze scant u dus best op voorhand volledig in.
  • Een kaartlezer en Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart zijn noodzakelijk om te kunnen inschrijven.

De betaling van het inschrijvingsgeld (300 euro) gebeurt op het einde van uw aanvraag.

Na de eedaflegging en uw aanvraag via de online module bent u nog niet officieel ingeschreven als advocaat-stagiair. U dient hiertoe de beslissing van de Raad van de Orde af te wachten.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private