Modelcontract en stagereglement

U vindt hieronder het modelcontract en het stagereglement.

Opgelet! Een stagecontract dat niet in orde is,  zorgt voor vertraging in de goedkeuring van uw dossier. U doet er best aan dit volledig in orde in te dienen opdat u, na de eedaflegging, zo snel mogelijk kan worden ingeschreven op de lijst van advocaten-stagiairs. Dit dient conform art. 31bis van de Codex Deontologie te zijn. Check zeker ook de voorwaarden van stagemeesterschap!

  • modelcontract
  • De gekozen BTW clausule moet zijn opgenomen of aangevinkt in het stagecontract.
  • De aanvangsdatum bij een eerste inschrijving (niet bij overstap van een andere Balie) van het stagecontract is de datum waarop de advocaat-stagiair wordt goedgekeurd door de Raad. U vermeldt best deze zin in het contract.
  • Indien uw contract bestaat uit een overeenkomst met verwijzing naar een addendum, dienen wij ook over dit addendum te beschikken (Opgelet: alle bepaalde voorwaarden dienen in het stagecontract te staan).
  • Het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen (in opdracht van de stagemeester of het kantoor) dient vermeld te worden.
  • Of er al dan niet een regeling is voor terugbetaling kosten baliebijdrage en permanente vorming.
  • Het stagecontract moet getekend zijn door beide partijen (stagemeester en advocaat-stagiair).
  • Het stagecontract wordt opgemaakt door de stagemeester en de stagiair, niet de vennootschapsnaam van het kantoor etc…
  • stagereglement e minimumforfaits voor stagiairs, vooropgesteld door de OVB, zijn vanaf 1 september 2022:

Vanaf 1 september 2023 zijn de minimumforfaits door de OVB als volgt vastgesteld:
1e stagejaar: ten minste 26.580 euro / jaar (maandelijks vooruit betaalbaar)

vanaf het 2e stagejaar: ten minste 33.180 euro / jaar (maandelijks vooruit betaalbaar)

Vanaf 1 september 2024 zullen de minimumforfaits door de OVB als volgt vastgesteld worden: 1e stagejaar: ten minste 27.000 euro/jaar; vanaf het 2e stagejaar: ten minste 33.600 EUR / jaar.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private