Modelcontract en stagereglement

U vindt hieronder het modelcontract en het stagereglement.

Opgelet! Een stagecontract dat niet in orde is,  zorgt voor vertraging in de goedkeuring van uw dossier. U doet er best aan dit volledig in orde in te dienen opdat u, na de eedaflegging, zo snel mogelijk kan worden ingeschreven op de lijst van stagiairs. Check dus zeker ook de voorwaarden van stagemeesterschap!

De minimumforfaits voor stagiairs, vooropgesteld door de OVB, zijn vanaf 1 september 2022:

1e stagejaar: ten minste 24.000 euro / jaar
vanaf het 2e stagejaar: ten minste 30.000 euro / jaar

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private