U kan volgende attesten hier aanvragen:

COMBINATIEATTEST

Basisattest met eventuele opties

Het basisattest stemt overeen met één enkele vermelding, nl. de bevestiging inschrijving bij de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en kost 10 Euro.

 1. Plus vermelding Weglating  + 5 Euro
  (vermelding dat ik ben weggelaten bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel, met vermelding van datum)
 2. Plus vermelding Verzekering + 5 Euro
  (vermelding dat ik verzekerd ben bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel (beroepsaansprakelijkheid met vermelding van bedrag))
 3. Plus vermelding Tucht + 5 Euro
  (vermelding dat ik sedert mijn inschrijving bij de NOAB nooit het voorwerp heb uitgemaakt van enig tuchtonderzoek, noch een tuchtsanctie heb opgelopen)
 4. Plus vermelding Punten PV behaald (Nieuw) + 5 Euro
  (vermelding dat ik het voorbije gerechtelijk jaar mijn punten permanente vorming heb behaald)
 5. Plus vermelding baliebijdrage betaald (Nieuw)  + 5 Euro
  (vermelding dat ik huidig gerechtelijk jaar mijn baliebijdrage heb betaald)

Hoogdringendheid (Spoedverzending) + 5 Euro

De attesten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

De maximum kostprijs van het combinatieattest, ongeacht het aantal gevraagde gegevens en met inbegrip van hoogdringendheid, is 25 Euro.

ATTEST VOOR DE NEW YORKSE BALIE

Dit attest kost 10 Euro. Het is enkel beschikbaar in het Engels.

Voor deze aanvraag moet u uw BOLE ID-nr (B + 8 cijfers) vermelden.Spoedverzending (Hoogdringendheid) + 5 Euro

BETALING

Nadat uw aanvraag en online betaling is bevestigd, wordt het attest u toegestuurd.

Het betalingsbewijs word u per mail bezorgd.

Vraag uw attesten aan

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private