Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens als gevolg van uw gebruik van onze website. We doen dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Deze privacy verklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken, de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe lang we uw gegevens bijhouden.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens onder meer via cookies. De cookie verklaring [link naar cookie verklaring] bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op deze website en hoe u uw cookie-instellingen kan aanpassen.

 

1. Identiteits- en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België

Ondernemingsnummer 0248.012.469

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen per e-mail (orde@baliebrussel.be) of door een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres (t.a.v. Privacy).

 

2. Doeleinden

Indien u met ons contact opneemt via het contactformulier op de website, verkrijgen we uw persoonsgegevens en zullen we deze gebruiken om uw bericht op te volgen.

Verder kunnen de cookies die gebruikt worden op deze website uw persoonsgegevens verzamelen. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de doeleinden die vermeld zijn in de cookie verklaring (onder meer analytische cookies om de prestaties van de website te verbeteren).

 

3. Rechtsgrond

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens omdat u ons de toestemming hiertoe heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier op de website en/of door het uitdrukkelijk aanvaarden van bepaalde cookies (bijvoorbeeld, om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies). Voor essentiële en functionele cookies (bijvoorbeeld, om de website correct te laten functioneren of een door u gevraagde dienst te leveren) vragen we geen toestemming. Voor die cookies hebben we een legitiem belang.

 

4. Categorieën van persoonsgegevens

Via het contactformulier op de website verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • identificatiegegevens (o.m. voornaam, naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
  • beroepsgegevens (o.m. functie, advocatennummer)
  • andere gegevens die u ons bezorgt

 

Via de cookies die gebruikt worden op deze website verzamelen en gebruiken we uw elektronische identificatiegegevens en uw gebruik van de website.

Cookielijst

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-analyticspermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'Analytics'.
PHPSESSIDsessie, eigen cookiesessieDeze cookie is afkomstig van PHP-applicaties. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met als doel het beheren van gebruikerssessies op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.
viewed_cookie_policypermanent, eigen cookie11 maandenDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
cookielawinfo-checkbox-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Noodzakelijk”
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Niet noodzakelijk”
Analytics
_gidpermanent, cookie van derden1 dagDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn anoniem geanonimiseerd.
_gatpermanent, cookie van derden1 minuutDeze cookies worden door Google Universal Analytics geïnstalleerd om de aanvraagsnelheid te verlagen om het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.
vuidpermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt door de Vimeo-videospeler op websites gebruikt om trackinginformatie voor analyses te verzamelen.
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.

 

5. Bron van persoonsgegevens

We verkrijgen uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website en/of in het kader van onze interacties met u via het contactformulier.

 

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Onze IT partners en software providers en de providers van derde-partij cookies hebben mogelijk toegang tot uw gegevens.

 

7. Doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte zonder passende waarborgen.

 

8. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens die we ontvangen via het contactformulier bewaren we voor een termijn van [gelieve aan te vullen].

Uw persoonsgegevens die verzameld worden via cookies bewaren we gedurende de termijnen die vermeld zijn in de cookie verklaring.

 

9. Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • een verzoek om intrekking van uw toestemming.
  • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens.
  • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.
  • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U kan voormelde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail (orde@baliebrussel.be) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres. In geval van twijfel over de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van deze persoon. We respecteren uw rechten inzake gegevensbescherming waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet geautoriseerde openbaarmaking of toegang.

 

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de perken van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de “laatste update” bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

 

Laatste update 05.02.32021

 

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private