Privacyverklaring websitebezoekers

(versie 07/12/2021)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen in het kader van het gebruik van onze website worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens onder meer via cookies. De cookieverklaring bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze website en hoe u uw cookie-instellingen kan aanpassen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen:

 

2.  DOELEINDEN

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Contactformulier
 • Optimalisatie van de website

 

Hieronder kan u voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

a) Contactformulier
Met het oog op het verschaffen van de gevraagde informatie via het contactformulier op de website, verwerken wij mogelijks uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer), informatie over uw beroep en betrekking (functie) of enige andere gegevens die ons worden meegedeeld (bijvoorbeeld via de facultatieve velden van het contactformulier).

Deze gegevens laten ons toe om de gevraagde informatie via het contactformulier op de website te bezorgen en het bericht op te volgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR), die u ons heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Wat betreft de gegevens van betrokkenen die vermeld worden in het contactformulier is de rechtsgrond gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om correct uitvoering te geven aan het gevraagde verzoek (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u, hetzij onrechtstreeks van de betrokkene die het contactformulier op de website heeft ingevuld.

Voor het bezorgen van de gevraagde informatie, houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na de opvolging van de contactname (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

 

b) Optimalisatie van de website
Met het oog op het optimaliseren van onze website, verwerken wij mogelijks uw elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies).

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies (bijvoorbeeld om de website correct te laten functioneren of een door u gevraagde dienst te leveren) is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijvoorbeeld om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien u toegestemd heeft met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u.

De bewaartermijn verschilt per cookie en u kunt op elk moment uw cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijks ook toegang tot uw persoonsgegevens.

 

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om intrekking van uw toestemming;
 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

U kan te allen tijde uw recht op bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het contactformulier, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie DOELEINDEN). NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

 

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private