Afdelingen

Overzicht afdelingen:

 1. Jeugdrecht
 2. Familierecht
 3. Strafrecht
 4. Bijstand geesteszieken
 5. Vreemdelingenrecht
 6. Schuldbemiddeling
 7. Sociaal recht
 8. Burgerlijke aansprakelijkheid
 9. Intellectuele Rechten

 

 • per Afdeling alle advocaten (al dan niet optredend binnen de kosteloze rechtsbijstand) die deze materie uitoefenen, of wensen uit te oefenen, te verenigen en op regelmatige basis te laten samenkomen, opdat zij praktische informatie zouden kunnen  uitwisselen (deze vergaderingen komen in aanmerking voor permanente vorming);
 • tijdens de vergaderingen de verzuchtingen, grieven of suggesties van de advocaten ten aanzien van de rechtbank te bundelen en een 4 à 5 -tal advocaten af te vaardigen om in een overlegvergadering met de zetel, de griffiers en, waar relevant, het OM, deze te bespreken en tot oplossingen te komen;
 • de voorzitter van deze Afdeling driejaarlijks te laten verkiezen door de Afdeling zelf, na voordracht van de kandidaten door de Stafhouder; de adjunct-voorzitter zal bij voorkeur een lid van de Raad van de Orde zijn die zorgt voor de informatiedoorstroming van de Afdeling naar de Raad.

Organisatorisch vragen wij u om uw aanwezigheid te willen bevestigen via mail aan bjb@baliebrussel.be.

U zal vervolgens tijdig een link toegestuurd krijgen waarop u de vergadering kan volgen.

U kan al uw grieven, verzuchtingen en/of opmerkingen met betrekking tot zittingen of in het algemeen, kan u ter sprake brengen  op deze vergadering.

Deze kunnen tevens per mail verzonden worden naar bjb@baliebrussel.be.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private