Nieuwsbrief 5: januari 2020

Batibouw 29 februari tot 8 maart 2020

De NOAB neemt samen met de Franse Orde deel aan de volgende editie van Batibouw. Wij krijgen daar een gemeenschappelijke stand. De bedoeling is een vorm van eerstelijnsbijstand te verlenen aan rechtszoekenden, voornamelijk bouwheren – maar er kunnen ook aannemers, architecten of andere belangstellenden zijn. Wie belangstelling heeft om deel te nemen aan de stand […]

Herinnering: studienamiddag over insolventierecht met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank

De Orde organiseert, in samenwerking met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, een studienamiddag met als thema “Actuele knelpunten en tendensen in insolventie”. Dit seminarie gaat door op 7 februari 2020 op de hoofdzetel van ENGIE te Brussel. Het volledige programma en de sprekers vindt u hier. Voor dit colloquium heeft de OVB vier punten permanente […]

DIApositief: de nieuwe ronde 2020 gaat van start

DIApositief start dit jaar met een nieuwe ronde. De Orde nodigt laatstejaarsleerlingen uit het middelbaar onderwijs met een migratieachtergrond uit om deel te nemen aan het programma editie 2020. Dit programma biedt een introductie tot de advocatuur in de rechtsstaat. Het wordt afgesloten met de gebruikelijke essaywedstrijd. De winnaar krijgt de studiebeurs DIApositief. Belangstellenden kunnen […]

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering curatoren en andere mandatarissen ondernemingsrechtbank

De OVB heeft een nieuwe kaderovereenkomst afgesloten met als doel de aansprakelijkheid van de mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbanken te verzekeren. Deze mandaten zijn immers, behoudens beperkte uitzonderingen, niet verzekerd via de algemene polis beroepsaansprakelijkheid advocaat (eveneens onderschreven door de OVB). De verzekeraar is Allianz. De NOAB heeft beslist om ook aan te sluiten […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private