Oproep tot kandidaten plaatsvervangende rechters en raadsheren

Mw. de eerste voorzitter van het hof van beroep attendeert ons op de publicatie, in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2020 (Publicatie: 2020-01-17 – Numac: 2020010029), van een oproep door de Hoge Raad voor de Justitie gericht aan kandidaten voor de ambten van plaatsvervangend rechter en plaatsvervangend raadsheer.

De kandidaturen moeten uiterlijk op 17 februari 2020 om 12u (‘s middags) ingediend worden langs elektronische weg, via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be, zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek “zich inschrijven voor het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer”).

Meer details vindt u hier.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private