Nieuwsbrief 6: februari 2020

Internationale stages aangeboden door de balie van Parijs

De Parijse balie organiseert twee verschillende stages die zich richten op jonge confraters. Enerzijds gaat het om een zogenaamde “Stage International”, tussen 5 oktober en 27 november 2020 (8 weken). Het gaat hier om een Franstalig programma, waarvoor de kandidaturen uiterlijk op 11 mei 2020 ingediend moeten worden. Anderzijds biedt de Parijse balie ook een […]

CCBE Young Lawyers Contest

De CCBE organiseert volgend jaar, namelijk op 4-5 februari 2021, een nieuwe editie van haar Young Lawyers Contest. De bedoeling is het bijeenbrengen van jonge advocaten en het delen van gemeenschappelijke waarden: “The main aim of the competition is to bring together new qualified lawyers from different European countries at a time when they are […]

Commissie intellectuele eigendom

Een eerste vergadering van de nieuwe commissie Intellectuele Eigendom vond plaats op 31 januari 2020, op initiatief van Mr. Emmanuel Verraes, die verkozen werd tot voorzitter van de commissie. Mr. Emmanuel Van Melkebeke werd aangeduid als secretaris. De eerstvolgende vergadering heeft plaats op vrijdag 13 maart, van 12 tot 14u, behoudens tegenbericht in vergaderzaal Hugo […]

DIApositief: de nieuwe ronde 2020 is van start gegaan

De Orde nodigt laatstejaarsleerlingen in het middelbaar onderwijs met een migratieachtergrond uit om deel te nemen aan het programma editie 2020. Dit programma biedt een introductie tot de advocatuur in de rechtsstaat. Het wordt afgesloten met de gebruikelijke essaywedstrijd. De winnaar krijgt de studiebeurs DIApositief. Belangstellenden kunnen zich melden via dit deelnameformulier. Steun DIApositief en […]

Koninklijk bezoek op woensdag 5 februari 2020

Op 5 februari 2020 heeft Z.M. de Koning een bezoek gebracht aan de Brusselse balie, ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de oprichting van de twee afzonderlijke Ordes. De Koning had bijzondere belangstelling voor de jongeren aan de balie en voor de inzet van de balie voor de minstbedeelden in de maatschappij. Zijne Majesteit […]

Baliebijdrage 2020

De Raad van de Orde heeft de begroting over 2020 goedgekeurd en de baliebijdrage bepaald. Rekening houdend met de gunstige financiële resultaten van de Orde in 2019 heeft de Raad van de Orde beslist om bij wijze van uitzonderlijke maatregel de baliebijdragen voor 2020 te verlagen met 100 EUR per actieve advocaat. Deze verlaging geldt […]

Woord van de stafhouder

Geachte confraters, Deze nieuwsbrief gaat prozaïsch van start. Zoals elk jaar zult u ook in 2020 een baliebijdrage verschuldigd zijn. Daaraan ontsnappen wij niet. Maar elke donderwolk heeft ergens een zilveren rand. Gezien de voorlopige, maar betrouwbare berekening van de financiële resultaten van de Orde over 2019, heeft de Raad in zijn wijsheid besloten om […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private