Beroepsaansprakelijkheidsverzekering curatoren en andere mandatarissen ondernemingsrechtbank

De OVB heeft een nieuwe kaderovereenkomst afgesloten met als doel de aansprakelijkheid van de mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbanken te verzekeren. Deze mandaten zijn immers, behoudens beperkte uitzonderingen, niet verzekerd via de algemene polis beroepsaansprakelijkheid advocaat (eveneens onderschreven door de OVB). De verzekeraar is Allianz.

De NOAB heeft beslist om ook aan te sluiten bij deze collectieve polis. Aangezien de meeste, zo niet alle curatoren vandaag reeds een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, krijgen zij de kans om deze polissen eerst op te zeggen, zodat er niet tweemaal premie betaald moet worden voor dezelfde periode.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private