Nieuwsbrief 7: maart 2020

Woord van de Stafhouder

Geachte confraters, Neen, dit is niet de zoveelse coronanieuwsbrief. Ik weet het goed genoeg, ik sla u quasi-dagelijks om de oren met coronanieuwsbrieven, straks stuur ik u er nog eentje, en nu krijgt u ook nog dit: een gewone nieuwsbrief. “Ja, stafhouder, maar dat is toch des Guten zu viel,” zullen velen van u denken. […]

Behandeling tot het verstrekken van ereloonadviezen

Op de vergadering van 2 maart 2020 heeft de raad van de Orde zijn beleidsnota nr. 8 goedgekeurd betreffende de “behandeling van verzoeken tot het verstrekken van ereloonadviezen”. Deze beleidsnota beoogt het efficiënter maken van de procedure die leidt tot het uitbrengen door de raad van de Orde van een ereloonadvies aan de rechtbank die […]

Deontologie: wat te doen met onbestemde derdengelden?

Soms kan een advocaat de precieze bestemming van een som op zijn derdenrekening niet (meer) achterhalen. Wat moet hij of zij hiermee doen? (1) De bestemmeling is onbekend, maar de betaler is geïdentificeerd Bedragen die u heeft ontvangen en waarvoor de bestemmeling niet bekend is, maakt u opnieuw over aan de betaler, indien deze geïdentificeerd […]

Nieuw reglement bindende derdenbeslissing

Achtergrond en belangrijkste kenmerken – korte samenvatting De raad van de Orde van 2 maart 2020 heeft, op voorstel van de stafhouder, het nieuwe Reglement bindende derdenbeslissing van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel goedgekeurd. Deze tekst is het resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep arbitrage en ADR van onze […]

Vertrouwensadvocaat bij #metoo-situaties

De stafhouder heeft in het kader van de internationale vrouwendag kennis genomen van een klacht dat vrouwelijke advocaten het slachtoffer zijn van vormen van misbruik, dat al dan niet seksueel getint kan zijn. De realiteit is dat de Orde niet bij machte is om te beoordelen of deze klachten reëel zijn; in ieder geval staat […]

Oprichting pool interventieadvocaten

Nog in het verlengde van de internationale vrouwendag heeft de raad van de Orde zich gebogen over de oprichting van een interventiepool van ervaren, door de raad van de Orde erkende advocaten, die structureel inspringen wanneer op kleine(re) kantoren werkzame advocaten werkonbekwaam zijn wegens ziekte of ongeval, of met zwangerschapsverlof zijn. De interventieadvocaten verzekeren de […]

Mededelingen in kort bestek

Verzoekschriften collectieve schuldenregeling De heer hoofdgriffier van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft een concepttekst opgemaakt voor het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling bij toepassing van artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek. Advocaten worden geadviseerd om deze modeltekst te volgen zodat de arbeidsrechtbank op snelle en efficiënte wijze kan nagaan of het verzoek gegrond is, op basis […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private