Nieuwsbrief 4: december 2019

Afdeling intellectueel eigendomsrecht

Onder impuls van Mr. Emmanuel Verraes, past-voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap, wordt de oprichting van een afdeling intellectueel eigendomsrecht in het vooruitzicht gesteld. Een eerste vergadering van deze afdeling zal plaatsvinden op vrijdag 31 januari 2020. Tenzij het aantal aanwezigen te groot zou zijn, is de plaats van afspraak de zaal Hugo Van Eecke in […]

Studienamiddag over insolventierecht in samenwerking met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank

De Orde organiseert, in samenwerking met de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, een studienamiddag met als thema “Actuele knelpunten en tendensen in insolventie”. Dit seminarie vindt plaats op 7 februari 2020 op de hoofdzetel van ENGIE te Brussel. Het volledige programma met vermelding van de sprekers vindt u hier. Dit colloquium werd erkend voor vier punten […]

Onderzoek naar rechtspraak inzake mensensmokkel

De VIVES-hogeschool te Kortrijk, departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, voert een onderzoek uit naar de rechtspraak inzake mensensmokkel. Dit gebeurt met steun van o.m. de FOD Justitie, het College van procureurs-generaal, het federaal parket, het parket West-Vlaanderen en de Universiteit Gent. Teneinde een correcte wetenschappelijke analyse te kunnen uitvoeren en correcte conclusies te kunnen trekken, is […]

DIApositief: vergeet niet vóór het jaareinde uw fiscaal aftrekbare gift te doen

Steun DIApositief en doe nu uw gift door storting op de rekening van het Koning Boudewijnfonds IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1 – bpost bank, Koloniënstraat (P28), 1000 Brussel, met vermelding “191900 – Fonds DIApositief” of gestructureerde melding ***019/1900/00050***. Giften vanaf 40 euro die op deze wijze plaatsvinden, zijn fiscaal aftrekbaar en u krijgt […]

Ontwikkelingen inzake beroepsaansprakelijkheid

De advocaten worden eraan herinnerd dat zij via de Orde een automatische dekking hebben inzake beroepsaansprakelijkheid, tot een bedrag van EUR 2.500.000. In december heeft het periodieke overleg tussen de stafhouder, de makelaar Vanbreda Risk & Benefits en verzekeraar Amlin plaatsgevonden. Er bestaat een tendens naar meer claims, voor hogere bedragen. Onze maatschappij verdraagt moeilijker […]

Problematiek DPA-deposit

Zoals inmiddels bekend is, heeft de Raad van State in zijn arrest van 12 december 2019 de vernietiging uitgesproken van artikel 4 van het KB van 9 oktober 2018 “tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek” en artikel 1 van het […]

Protocol met de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in correctionele zaken

Op 19 december 2019 is een protocol afgesloten met de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, dat evenwel enkel geldt in correctionele zaken. Het volledige protocol vindt u hier. Het betreft een gentlemen’s agreement, dat niet juridisch bindend is, maar er wel naar streeft efficiëntie te verhogen en nutteloze uitstellen te vermijden. Zo engageert het OM […]

Bibliotheek Balie Brussel – Stradalex

De nieuwe PLUS-formule van StradaLex geeft toegang tot: – meer dan 60 tijdschriften van Larcier/Intersentia in volledige tekst – meer dan 1900 monografieën, – de collectie Larcier wetboeken – het Répertoire Notarial. Hiermee breidt de bibliotheek haar aanbod aan tijdschriften uit met een 20-tal titels die digitaal beschikbaar zijn o.a. Nullum Crimen, Tijdschrift voor bouwrecht […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private