Balie nieuws

Webinar 19.11.2020: Digitale zittingen – Je t’aime moi non plus?

Sinds dit jaar heeft onze Balie zijn schouders gezet onder INCEUBRUX, de Europese Incubator van de Brusselse Balie. Tezamen met de Franse Orde (Brussel) wenst de Incubator de vinger aan de digitale pols te houden teneinde initiatieven te nemen die de Balie ten goede komen. In dat kader wordt ook een reeks webinars georganiseerd.  Het eerste […]

Verkiezing afdelingsvoorzitters

Met het oog op het verbeteren van de dagelijkse realiteit van de advocaat-pleiter, werden er in de schoot van onze Orde verschillende afdelingen opgericht. De bedoeling van deze afdelingen bestaat erin alle advocaten (zowel diegenen die optreden binnen de kosteloze rechtsbijstand als diegenen die betalend optreden) die deze materie uitoefenen, te verenigen en op regelmatige […]

BJB/CJB – BELANGRIJKE INFO BJB ZITTING – CENTRALE SECTIES #vakantiezittingen juli & augustus 2020

De Commissie Juridische Bijstand en het Bureau van Juridische Bijstand hebben een exit-strategie uitgewerkt Die moet er voor zorgen dat de zittingen van het Bureau Juridische Bijstand opnieuw kunnen doorgaan in de Regentschapsstraat 63 maar ook dat dit kan gebeuren in veilige omstandigheden. Dit laatste maakt dat we ervoor gekozen hebben om deze heropstart geleidelijk […]

Oproep kandidaturen verkiezingen Nederlandse Orde en OVB

Geachte confraters, De coronacrisis wijzigt veel in ons dagelijks leven, maar sommige zaken wijzigen niet. Tussen 9 en 16 juni 2020 zullen de verkiezingen plaatsvinden van de stafhouder, de 16 leden van de raad van de Orde, de vertegenwoordiger van de stagiairs en de 16 afgevaardigden van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie […]

NL Ondernemingsrechtbank Brussel: Inleidingszitting 13/03/2020 afgelast wegens coronavirus!

Geachte confraters, De voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, mevrouw Gaby Vandenbossche, meldt mij dat de inleidingszitting (eerste kamer, zaal A) van morgen wordt afgelast wegens coronavirus. Alle zaken zullen naar de rol verwezen worden en ambtshalve met een gerechtsbrief worden opgeroepen op een later te bepalen zitting. Partijen kunnen schriftelijk hun verzoeken tot het bepalen […]

RAPPORTERING DERDEN- EN RUBRIEKREKENINGEN TEGEN 31 JANUARI 2020

Alle leden van de NOAB worden eraan herinnerd dat zij tegen 31 januari 2020 via de module derdengelden van het privaat luik van de website van de OVB moeten rapporteren over hun in 2019 gebruikte derden- en rubriekrekeningen. Voor de derdenrekening moet de stand per 31 december 2019 worden opgegeven en de verdeling hiervan per […]

Herdenking stafhouder Braffort op 28 oktober 2019

Onder ruime belangstelling is stafhouder Louis Braffort op 28 oktober 2019 plechtig herdacht in de plechtige zittingszaal van het Hof van Cassatie. De aanwezigen werden achtereenvolgens toegesproken door stafhouder Peter Callens, minister van Justitie Koen Geens, prof. dr. Jérôme de Brouwer en door Michel Forges, stafhouder van de Franse Orde van advocaten bij de balie […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private