Samenwerking met de balie van Haut-Katanga (Lubumbashi) en uitwisseling stagiairs

Zoals reeds is meegedeeld in de nieuwsbrief van oktober 2019, krijgt de samenwerking met de balie van Haut-Katanga (Lubumbashi) in de Democratische Republiek Congo een nieuw elan. De Orde werkt aan een nieuw uitwisseling van stagiairs in de lente van volgend jaar; een aantal kandidaten heeft zich al aangemeld, maar de definitieve selectie zal pas gebeuren medio december. Naar verwachting zullen, mits de immigratieformaliteiten met nuttig gevolg afgehandeld kunnen worden, een drietal stagiairs uitgewisseld worden voor een termijn van circa drie maanden. Geïnteresseerde stagiairs (of advocaten met minder dan vijf jaar balie-ervaring) mogen zich aanmelden op stafhouder@baliebrussel.be met een motivatiebrief en een curriculum vitae. Uitstekende actieve en passieve kennis van de Franse taal is een vereiste. Uit de kandidaten zal de raad van de Orde een selectie maken.

Kantoren die bereid zijn een Congolese stagiair gedurende een drietal maanden op te nemen mogen zich eveneens aanmelden. In de regel zorgen de Congolese stagiairs zelf voor onderdak, gewoonlijk bij familie of kennissen in Brussel.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private