Webinar 19.11.2020: Digitale zittingen – Je t’aime moi non plus?

Sinds dit jaar heeft onze Balie zijn schouders gezet onder INCEUBRUX, de Europese Incubator van de Brusselse Balie.

Tezamen met de Franse Orde (Brussel) wenst de Incubator de vinger aan de digitale pols te houden teneinde initiatieven te nemen die de Balie ten goede komen.

In dat kader wordt ook een reeks webinars georganiseerd.  Het eerste webinar vindt plaats op donderdag 19 november 2020 van 12u00 tot 14u00:

Digitale zittingen: Je t’aime moi non plus?

Digitale zittingen. Het klonk als sciencefiction, zeker voor wie de geschiedenis van de informatisering van het departement Justitie kent. Gedwongen door Corona maakten vele rechtbanken een “quantumsprong” en vonden talrijke digitale zittingen plaats. 

Uit de eerste evaluaties blijkt dat de advocatuur en magistratuur niet afkerig staan om minstens voor een bepaald aantal zaken de digitale zitting ook een plaats te geven in het post-coronatijdperk.

Tijdens de laatste zittingen van het Parlement onder een minderheidsregering, legden twee parlementsleden, met de medewerking van Minister Koen Geens, een wetsvoorstel neer voor een mozaïekwet. Het wetsvoorstel voorzag in een veralgemening van de digitale zittingen in strafzaken waar beklaagden in detentie worden gehouden. Het voorstel voorzag ook in een sterke “promotie” voor de schriftelijke procedure in civiele zaken.

De advocatuur en magistratuur onthaalden deze voorstellen echter met de nodige kritiek omwille van meerdere redenen. Zo zou de beklaagde in strafzaken geen rechtsmiddel hebben indien de rechter de zitting enkel digitaal wou organiseren. De schriftelijke procedure in civiele zaken zal ook de gerechtelijke achterstand niet oplossen indien dit niet gepaard gaat met meer middelen en andere flankerende maatregelen.

De geest is echter uit de fles en de nieuwe wijze van procedurevoering  is voor het eerst getest.  De nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigde aan van digitalisering een topprioriteit te maken.  De OVB heeft in een brief van 23 oktober ll. haar standpunten aan de nieuwe Minister toegelicht.

Het is het moment om tezamen met de advocatuur en de magistratuur verder na te denken om een kader uit te werken voor een efficiëntere en een digitalere manier van procesvoeren.

Daarom organiseert de Incubator deze uitwisseling inzake de digitalisering van de procedure.

Inleiding: Mr. Bart De Moorstafhouder Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
• Moderator: Mr. Michel Segers, Incubator
Mevr. Anouk Devenyns, Voorzitter Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Dhr. Bart Willocx, Voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen en lid van College van Hoven en Rechtbanken
Dhr. Jelle Flo, Voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg West Vlaanderen, Afdeling Kortrijk
Dhr. Raf Verstraeten, Professor Katholieke Universiteit Leuven
Dhr. Tom Bauwens, advocaat  balie brussel
Mevr. Vanessa Foncke, advocaat  balie brussel

De aanvraag tot erkenning voor twee punten permanente vorming werd goedgekeurd door de OVB.

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor tableau advocaten €30 en voor stagiairs €15.

Inschrijven kan via het privaat luik (inloggen op www.advocaat.be)/ applicatie permanente vorming/overzicht cursussen/vul tweemaal de datum van het webinar in en ‘Brussel hoofdstad’ als locatie/klik ‘zoeken’: u ziet het onderwerp met links een winkelkarretje/inschrijven via winkelkarretje (klik NIET op detail!).


AGENDA WEBINARS INCUBATOR (meer info volgt): SAVE THE DATE!

• 17.12.2020: GDPR: capita selecta (private rechtshandhaving en beveiliging)
• 14.01.2020: Innovatie en technologie – Best practices vanuit de internationale advocatenkantoren
• 11.02.2020: Digitalisering en Deontologie: Wat vermag de advocaat binnen zijn “perimeter”?

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private