Verkiezing afdelingsvoorzitters

Met het oog op het verbeteren van de dagelijkse realiteit van de advocaat-pleiter, werden er in de schoot van onze Orde verschillende afdelingen opgericht.

De bedoeling van deze afdelingen bestaat erin alle advocaten (zowel diegenen die optreden binnen de kosteloze rechtsbijstand als diegenen die betalend optreden) die deze materie uitoefenen, te verenigen en op regelmatige basis te laten samenkomen.

Op heden bestaan reeds de volgende afdelingen:
1. Jeugdrecht
2. Familierecht
3. Strafrecht
4. Bijstand in kader van geesteszieken
5. Vreemdelingenrecht
6. Sociaal recht
7. Schuldbemiddeling
8. Burgerlijke aansprakelijkheid

Over het algemeen worden er vier vergaderingen per jaar per Afdeling georganiseerd. Deze vergaderingen komen in aanmerking voor punten voor de permanente vorming en de data hiervan worden u steeds per e-mail overgemaakt.

Op deze vergaderingen wordt het volgende besproken:

1. Praktische informatie omtrent de materie in kwestie, het uitwisselen van interessante rechtspraak / rechtsleer, opmerkingen met betrekking tot de zittingen,…

2. Verzuchtingen, grieven of suggesties ten aanzien van de rechtbank. Deze kunnen gebundeld worden waarop dan 4 à 5 advocaten worden afgevaardigd om deze in een overlegvergadering met de zetel, de griffies en, waar relevant, het openbaar ministerie te bespreken en tot oplossingen te komen;

3. Deze afgevaardigden zullen binnen de leden van de Afdeling worden gekozen

4. Regelmatig worden er ook gastsprekers uitgenodigd aangaande een bepaald actueel topic binnen de materie in kwestie

Binnen elke afdeling wordt een Voorzitter gekozen door de leden, op voordracht van kandidaten door de Stafhouder. Er zal ook steeds een adjunct-voorzitter worden aangeduid, die bij voorkeur een lid van de Raad van de Orde is opdat er een informatiedoorstroming is van de afdeling naar de Raad.
De Voorzitter zal zijn / haar mandaat uitoefenen gedurende drie jaren en zal verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de vergaderingen alsook de opmaak van de agenda. Leden van de afdeling kunnen uiteraard steeds punten op de agenda laten plaatsen.

Op heden zijn er openstaande vacatures voor Afdelingsvoorzitter binnen de volgende afdelingen:
• afdeling jeugd
• afdeling familierecht
• afdeling strafrecht
• afdeling bijstand geesteszieken
• afdeling vreemdelingen

Eenieder die zich kandidaat wilt stellen voor de functie van Afdelingsvoorzitter wordt uitgenodigd zijn kandidatuur te zenden naar stafhouder@baliebrussel.be en dit ten laatste op 16 november 2020.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private