Commissie intellectuele eigendom

Een eerste vergadering van de nieuwe commissie Intellectuele Eigendom vond plaats op 31 januari 2020, op initiatief van Mr. Emmanuel Verraes, die verkozen werd tot voorzitter van de commissie. Mr. Emmanuel Van Melkebeke werd aangeduid als secretaris. De eerstvolgende vergadering heeft plaats op vrijdag 13 maart, van 12 tot 14u, behoudens tegenbericht in vergaderzaal Hugo Van Eecke. Belangstellenden mogen zich nog melden. De notulen van de eerste vergadering vindt u hier.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private