Koninklijk bezoek op woensdag 5 februari 2020

Op 5 februari 2020 heeft Z.M. de Koning een bezoek gebracht aan de Brusselse balie, ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de oprichting van de twee afzonderlijke Ordes. De Koning had bijzondere belangstelling voor de jongeren aan de balie en voor de inzet van de balie voor de minstbedeelden in de maatschappij.

Zijne Majesteit kwam met zijn gevolg aan om 11.00u op de zogenaamde “erekoer” vóór het Justitiepaleis, waar hij ontvangen werd door de stafhouders van de beide Ordes, Mr. Peter Callens en Mr. Michel Forges.

Vervolgens hield de Koning in de cafetaria van de balie een bespreking met, naast de twee stafhouders, zeven advocaten. Van de kant van de Nederlandse Orde namen Mr. Sevda Karsikaya, Mr. Jan Donkers en Mr. Lina Achaoui deel aan het gesprek, alsook rechtenstudent Kadir Pinar, die de winnaar is geweest van onze DIApositief-essaywedstrijd 2019. Namens de Franse Orde namen Mr. Vinciane Gillet, Mr. Hani Madani, Mr. Caroline Pepin en Mr. Charlotte Wattize deel aan het gesprek.

Op de werkvergadering waren ook aanwezig de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, mevrouw Beatrijs De Coninck, de procureur-generaal bij dit Hof, de heer André Henkes, de eerste voorzitter van het hof van beroep, mevrouw Laurence Massart en de procureur-generaal bij het hof van beroep, de heer Johan Delmulle.

Bij wijze van inleiding gaf stafhouder Peter Callens een korte historiek van de Brusselse balie en zette stafhouder Michel Forges de samenwerking tussen de twee Ordes uiteen. De werkvergadering met de Vorst ging voornamelijk over de baliestage en de ermee gepaard gaande verplichtingen en uitdagingen voor de stagiairs, de professionele bezigheden en ambities van de jonge advocaten en de werking van het Bureau voor Juridische Bijstand. De Koning toonde zich zeer geïnteresseerd in de werking van de balie en de bezorgdheden van haar leden.

Daarna kreeg Koning Filip een voorstelling van het project DIApositief. De Franse Orde stelde haar project Justibus voor.

Na een voorstelling van de leden van de beide Raden van de Orde aan Zijne Majesteit, liep de Koning nog even door de wandelzaal van het Justitiepaleis om, na een bezoek aan de Justibus die geparkeerd stond op de “erekoer”, afscheid te nemen van de beide stafhouders om 12.30u.

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private