Ontwikkelingen inzake beroepsaansprakelijkheid

De advocaten worden eraan herinnerd dat zij via de Orde een automatische dekking hebben inzake beroepsaansprakelijkheid, tot een bedrag van EUR 2.500.000. In december heeft het periodieke overleg tussen de stafhouder, de makelaar Vanbreda Risk & Benefits en verzekeraar Amlin plaatsgevonden.

Er bestaat een tendens naar meer claims, voor hogere bedragen. Onze maatschappij verdraagt moeilijker dan voorheen dat er schade ontstaat zonder dat er een schuldige voor te vinden is. Advocaten ontsnappen niet aan die trend.

Een paar nuttige wenken in kort bestek:

  • Kijk goed de zittingsdossiers na die meegedeeld en neergelegd worden. Elektronische neerlegging is een extra bron van mogelijke aansprakelijkheid. Het gebeurt dat e-mails neergelegd worden met een volledige e-mailhistoriek, die mogelijk niet thuishoort in het zittingsdossier. Hetzelfde geldt voor bijlagen bij e-mails of andere stukken. De dominus litis moet het zittingsdossier op zijn volledigheid (en bovenal op de afwezigheid van stukken die er niet in thuishoren) nakijken. Fout meegedeelde stukken zijn een haard van aansprakelijkheid.
  • Kijk uit met contractuele uitsluitingen van aansprakelijkheid m.b.t. dienstverlening door derden. Deze komen vaak voor in standaardvoorwaarden van advocaten: als de advocaat beroep doet op, bijv. een deskundige, accountant of gerechtsdeurwaarder, dan staat hij niet in voor de fouten van deze externe dienstverlener. Op zich lijken deze exoneraties redelijk, maar als de derde een uitvoeringsagent is van de advocaat, kan de cliënt in de kou blijven staan. Er bestaat een bepaalde tendens om de ontheffing van aansprakelijkheid wegens fouten van derden als onafdwingbaar te beschouwen. Het is dus beter om tussen de cliënt en de derde dienstverlener een directe contractuele band te doen ontstaan, zodat de cliënt zich ingeval van fout van de derde, direct tegen deze laatste kan wenden.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private